Stosunki międzynarodowe - strona 15

Interwencja humanitarna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr T. Kamiński
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 756

INTERWENCJA HUMANITARNA Groźba lub użycie siły państwa lub grupy państw lub organizacji międzynarodowej przeciw innemu państwu, którego obywatele narażeni są na…łamanie praw człowieka uznanych przez… 1994r. Ruanda- zbyt mało stanowcza interwencja - 1mln poległych Kiedy można interweniować? Wewnęt...

Paradygmaty badań stosunków międzynarodowych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr T. Kamiński
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1295

Paradygmaty badań stosunków międzynarodowych. a) Paradygmat realistyczny Realiści → rywalizacja o władzę, egoizm, suwerenność państwa. Tukidydes twórca „Wojny peloponeskiej” uważany jest za protoplastę debaty na temat stosunków międzyn...

Szkoły stosunków międzynarodowych a rozpad ZSRR - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr T. Kamiński
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 420

Szkoły stosunków międzynarodowych a rozpad ZSRR Liberałowie/neoliberałowie → uznali, że rozpad bloku komunistycznego to triumf liberalizmu (koncepcja konca historii - triumf liberalnej demokracji jest jest nieuchronny przez co świat staje się miejscem bezpiecznym - Fukuyama). Instytucje są niezbed...

Typy organizacji międzynarodowych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr T. Kamiński
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812

Typy organizacji międzynarodowych Organizacje rzadowe IGO'S → organizację międzyrządowe. Zorganizowane przez państwo struktury utworzone w celu rozwoju współpracy. Członkami są nie Rady lecz państwa. Co najmniej 3 czlonków (3 suwerenne panstwa). Zdefiniowane cele. Powołane na mocy umowy miedzynarod...

Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 875

Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych Centralne miejsce w polityce zagranicznej i stosunkach międzynarodowych ma bezpieczeństwo; jednym z egzystencjalnych (głównych) celem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa jego obywatelom; pokusa użycie

Ewolucja uczestników stosunków międzynarodowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 847

Ewolucja uczestników SM Od zakończenia II wojny światowej wzrosła liczba państw (zmiana ilościowa - na wskutek przede wszystkim procesów dekolonizacji wzrosła liczba państw z 90 do 192). Nastąpił niespotykany dotychczas rozwój uczestników pozapaństwowych - od 200 do kilku tysięcy; rozrost korpora...

Formy aktywności międzynarodowej państw

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882

Formy aktywności międzynarodowej państw obejmuje: Utrzymywanie SM z innymi uczestnikami w tym również stosunków dyplomatycznych i konsularnych z państwami; zawieranie umów międzynarodowych, współtworzenie organizacji międzynarodowych i uczestnictwo w nich oraz udział w konferencjach międzynarodowyc...

Gospodarka w stosunkach międzynarodowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

Gospodarka w SM Grupa BRIC - Brazylia, Rosja, Indie i Chiny - zrzeszenia mające charakter wyłącznie gospodarczy Chimeryka - Stany Zjednoczone i Chiny (negatywne uzależnienie - zadłużenie USA w Chinach) Sektor zbrojeniowy, naftowy i konstrukcyjny - 3 sektory, które kreowały czarny pijar w walce z...

Instrumenty polityki zagranicznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

Instrumenty polityki zagranicznej: - instrumenty polityczne - wszystkie kontakty między oficjalnymi przedstawicielami państw (głów państw i szefów rządów, ministrów spraw zagranicznych); dzięki kontaktom politycznym dochodzi do wymiany opinii, konsultacji w interesujących spraw stron dialogu, ale ...

Integracja europejska - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

Integracja europejska Nazwa „Europa” pochodzi od imienia córki fenickiego króla, która została wg mitologii greckiej porwana przez Zeusa pod postacią byka. Termin „Europa” po raz pierwszy pojawił się w 732 r., kiedy miała miejsce wyprawa islamistów z Półwyspu Pirenejskiego do Francji oraz miała m...