Typy organizacji międzynarodowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typy organizacji międzynarodowych - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Typy organizacji międzynarodowych
Organizacje rzadowe IGO'S → organizację międzyrządowe. Zorganizowane przez państwo struktury utworzone w celu rozwoju współpracy. Członkami są nie Rady lecz państwa. Co najmniej 3 czlonków (3 suwerenne panstwa). Zdefiniowane cele. Powołane na mocy umowy miedzynarodowej.
Podział:
a) konwencjonalne organizacje rzadowe - 263
- federacje organizacji narodowych - 1 - ONZ
- organizacje o czlonkostwie uniwersalnym - 34 - np. organizacje wyspecjalizowane ONZ
- organizacje miedzykontynentalne - 37 - np: Międzynarodowe Biuro Wystaw Światowych. - organizacje regionalne o ograniczonym czlonkostwie - 191 - np. Rada Europy.
b) pozostale organizacje miedzynarodowe.
INGO'S (Rezolucja RgiS, ONZ z 1950 r.) → miedzynarodowe organziacje pozarządowe. Organizacje dzialajace w sferze stosunków miedzynarodowych , które nie zostaly utworzone na podstawie umow miedzynarodowych. Czlonkami są osoby fizyczne i osoby prawne.Statuty i regulaminy, akty o charakterze wewnetrznym - umowa. TNO'S Transnarodowe Organizacje Pozarzadowe. Organizacje te tworza podmioty prawne lub fizyczne z co najmniej 2 państw. Przynajmniej jeden z czlonków nie może być rzadem danego panstwa. Nie są skierowane na ezposrednie oddziały ( nie maja srodków nacisku bezposredniego, politycznego, ale posredni, ekonomiczny, techniczny). Główny cel to maksymalizacja zysków. np. Gazprom.
Funkcje organizacji miedzynarodowych: regulacyjne. Ustalanie norm (polityczne, prawne, moralne) ksztaltujacych postępowanie uczestników stosunków.
Kontrolne. Ustalanie stanu faktycznego i konfrontowanie go z treścią norm i wzorów w celu przystosowania do nich postępowania uczestników. Operacyjne. Bezpośrednie świadczenie rożnych usług np. wsparcie militarne.
ONZ.
Geneza. 14 sierpnia 1941 - karta atlantycka. Nauczeni porażką Ligi Narodów, dwa ośrodki przygotowujące Brytyjczycy i Amerykanie, Roosvelt i Churchil, podpisany na okręcie wojennym na Atlantyku. Członkowie nie będą dążyli do ekspansji terytorialnej i innej, szacunek do suwerenności, wolności, handlu, dostęp do surowców. Wzywają do przywrócenia autonomii ograbionych z niej państw. Zapewnienie ustanowienia pokoju dla dobra bezpieczeństwa. Wolność mórz i oceanów. 25 czerwca 1945 San Francisco - podpisanie karty narodów zjednoczonych, przez 51 państw, jednak decydentami było wąskie grono 3 mocarstw.
24.10.1945 - ratyfikowanie Karty Narodów Zjednoczonych. światowy dzień ONZ.
Członkostwo w ONZ.
Wg art 4 Karty Narodów Zjednoczonych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz