Ekologia w stosunkach międzynarodowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekologia w stosunkach międzynarodowych - wykład - strona 1 Ekologia w stosunkach międzynarodowych - wykład - strona 2

Fragment notatki:

EKOLOGIA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH
Ekologia
Kwestią ekologii w stosunkach międzynarodowych zaczęła się zajmować w latach 70. XXw. Spowodowane było to faktem, że zanieczyszczenia nie mają barier- mają charakter transgraniczny, a nawet globalny (freon, dwutlenek węgla). Kolejną kwestią jest eksplotacja wspólnych zasobów (dno oceanów, przestrzeń kosmiczna). Zarzuty padają również do kierunków GMA. Dla Ameryki i Europy kwestia GMA tyczy się tylko różnicy ceny, ale dla krajów borykających się z brakiem wody i żyznej gleby jest to kwestia życia i śmierci. problem stanowi również zachowanie organizacji broniących ekologii stosujących ekoterrozym, posuwających się do przemocy
Regulacje prawne międzynarodowe: wywołały je zagrożenia końca lat 60.:
-stan degradacji środowiska (program oczyszczania Tamizy)
- rewolucja światopoglądowa (strajki dzieci kwiatów)
Udaje się zainteresować tą tematyką Organizacje Narodów Zjednoczonych, która w Sztokholmie (1972r.) zwołuje konferencję ONZ. W wyniku jej postanowień zaingerewamo w suwerenność państw. Państwa członkowskie musiały przyjąć odpowiedzialność za prowadzoną działalność zagrażającej ekologii. Przedstawiono również koncepcję „zrównoważonego rozwoju” (to ten, który wychodzi naprzeciw teraźniejszości jednocześnie nie stanowi zagrożenia dla przyszłych pokoleń)[Przedstawiono termin po raz pierwszy]. Na poruszenie kwestii zrównoważonego rozwoju wpłynęły raporty opublikowane przed konferencją wskazujące na wyczerpanie pewnych zasobów (węgiel kamienny, ropa naftowa). Wymiernym efektem konferencji było zaangażowanie instytucji ONZ ds. środowiska w ramach ONZ. Miała ona za zadanie nadzoru nad innymi instytucjami ONZ zajmującymi się ochroną środowiska. instytucja ta realizowała konkretne programy np. dziura ozonowa, regionalne zasoby wody. konferencja pobudziła ruchy ekologiczne na całym świecie.
Kolejna konferencja została zwołana w roku 1992w Rio de Janeiro nazwana przez publicystów „szczytem ziemi”). W trakcie je wypracowano następujące dokumenty:
Deklaracja z Rio- wymieniono w niej 27 zasad mających kierować rozwojem regionalnym i środowiska np.: dostrzeżono jaka kwestię regulacji prawnych, postrzeganie krajów rozwijających się, a rozwijanych („wspólną, cele zróżnicowana odpowiedzialność. Wprowadzono zasadę SUBSYDIARNOŚCI-zasada pomocniczości (problemy powinny być rozwiązywane na jak najniższym szczeblu. Deklaracja położyła duży nacisk na edukację ekologiczną jak również wg zasady 15 ustaliła, że należy nie do końca opracowane badania, które mogą wpłynąć na poprawę stanu środowiska bezwzględnie wprowadzać.


(…)

… zmian klimatu nadaje ramay problemowe. Okresla cele, instytucje, które mają się nim zająć. Za cel postawiono sobie zatrzymanie emisji gazów cieplarnianych i utrzymanie jej poziomu (powrót do emisji sprzed 2 lat- 1990). W statucie ramowej konwencji powiązano temat z „Konwencji o różnorodności biologicznej”- gatunki zagrożone wyginięciem.
„Deklaracja w sparwie lasów”- dokument niższego rzędu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz