Filozoficzne podstawy pedagogiki - strona 2

note /search

Krytyka Habermasa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 126
Wyświetleń: 896

Krytyka Habermasa: Odróżnienie techniki od praktyki, chce wprowadzić do praktyki społecznej technikę. Trudno jest wytworzyć idealne społeczeństwo, gdyż ludzie w historii sami się organizują. Emancypacja ze wszelkiego zniewolenia staje się inżynierią społeczeństwa, a inżynier nie może panować nad rze...

Nauki teoretyczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 938

Nauki teoretyczne ustalają związki między zjawiskami a nauki praktyczne mają tą wiedzę zastosować Pedagogika jest praktyczna, psychologia teoretyczna Przewidują one przyszłość ale n. teoretyczne nie oceniają jej, praktyczne oceniają i formułują cele to powiązanie musi stanowić semantyczną całość: j...

Niespójność w myśleniu - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

Niespójność w myśleniu D pojawia się gdy D raz wychodzi od samego życia, innym zaś razem od obiektywizacji życia. W obiektywizacjach pewność i wątpienie są obecne, tak jak w życiu. Subiektywności łączą się w obiektywność społeczną. Dogmaty należy poddać refleksji. Wątpienie metodyczne (naukowe) poc...

Pedagogika humanistyczna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1687

Pedagogika humanistyczna c.d. Seksualność u Freuda: -kiedyś to był temat tabu, jednostka rodząc się jest zdolna do seksualności, kultura, gatunek ludzki ma ją odpowiednio ukierunkować Co społeczeństwo ma czynić z homoseksualistami? (z punktu ...

Błędy w pedagogice - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 679

Pedagogika popełnia błąd utożsamiając praktykę z techniką Nauka nowożytna = technika Praktyka naukowa jest technicznie zorientowana, początkowo „nauka” odnosiła się do przyrody. Metody zostały uprzedmiotowione. Wychowawca manipuluje metodami, a dziecko nie ma na nie wpływu. Między dzieckiem a wyc...

Pedagogika, psychologia humanistyczna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1218

Pedagogika/ psychologia humanistyczna Powstała w opozycji do behawioryzmu (zarzucała mu redukcję do zachowań) i psychoanalizy (redukcja do popędów- co nie było prawdą) Dlaczego nie było prawdą? Freud: oznaczałoby to że osobowość ograniczamy tylko do obecność id Fromm: antagonizm między jednostką...

Pedagogika - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1092

Pedagogika = czynność + namysł W XIX w staje się nauką o wychowaniu a nie tylko namysłem filozoficznym- pedagogika skierowała się w stronę nauki. Grecy byli chętni do nauki, ale ich postawa była jednocześnie bardzo sceptyczna, co sprawiło że cywilizacja się unaukowiła. Według nich prawdę poznajemy...

Filozoficzne podstawy pedagogiki - poziomy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742

Poziomy: Przedkonwencjonalny (K) i przedoperacyjny (P): Jednostka rozumie świat w kategorii skutków - ważne jest osiągnięcie celów, w grę nie wchodzą żadne reguły, zasady. Podstawą działania jest osiąganie celów = skuteczność działania ( a nie wartości, normy). Skuteczność działania to osiąganie pr...

Przeświadczenia pedagogiki - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

Przeświadczenia pedagogiki o tym czym jest nauka Podział nauk jest problemowy i bezsensowny, bo nie jest tak, że w badaniu natury nie ma nic społecznego: wizja natury i badań już jest czymś społecznym. Nauka ma charakter społeczny i historyczny Postęp- zmiana paradygmatu Nauki przyrodnicze są sp...

Teoria więzi społecznej według Durkheima - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 77
Wyświetleń: 889

Teoria więzi społecznej według Durkheima. Solidarność mechaniczna- funkcjonuje w społeczeństwie pierwotnym, podporządkowanie bezrefleksyjnej woli zbiorowej czyli systemu nakazów i zakazów tradycja, opinia publiczna. Podział pracy tu prawie nie istnieje = brak indywidualności, niezróżnicowanie społec...