Błędy w pedagogice - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Błędy w pedagogice - omówienie - strona 1 Błędy w pedagogice - omówienie - strona 2 Błędy w pedagogice - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Pedagogika popełnia błąd utożsamiając praktykę z techniką
Nauka nowożytna = technika
Praktyka naukowa jest technicznie zorientowana, początkowo „nauka” odnosiła się do przyrody.
Metody zostały uprzedmiotowione. Wychowawca manipuluje metodami, a dziecko nie ma na nie wpływu. Między dzieckiem a wychowawcą istnieją jednak interakcje, czyli w jakiś sposób dziecko ma jednak wpływ. Co dla jednego jest karą, dla drugiego niekoniecznie nią jest. Istotne jest nastawienie dziecka czyli jak ono odbierze tą karę - metody są współtworzone przez dziecko.
Tradycja Bacona nie jest tradycją Arystotelesa (nie można ich łączyć)
Etyka nikomachejska” podział wiedzy:
Episteme- wiedza teoretyczna, myślenie dyskursywne, oparta na dowodzeniu, dotyczy tego, co nie może być inaczej niż jest (bytu), tej wiedzy można nauczać i można się jej nauczyć
Techne- wiedza techniczna/ sprawność, wiedza wytwórcza, dotyczy tego, co nie musi być takie jakie jest
Phronesis- mądrość praktyczna, działanie, praktyczny rozsądek, dotyczy współbycia z innymi, wiedza moralna, dotyczy tego co nie musi być takie jakie jest.
Techne i phronesis to wiedza konkretna, czynność ma polegać na znalezieniu w konkretnej sytuacji tego co jest słuszne, dobre, właściwe
Techne: uczymy się i zapominamy
Phronesis: nie uczymy się, nie zapominamy, bo jest to wiedza, która dotyczy nas samych, naszego samozrozumienia, nie można jej zastąpić inną wiedzą, nie ma tej wolności, która jest przy wiedzy technicznej. Dana sytuacja w której człowiek jest zobowiązuje go, nie może jej odrzucić, ta wiedza nie jest naszą własnością ( nie możemy powiedzieć, że dziś czegoś nie zrobimy), jej przedmiotem jest człowiek, ma wiedzę o samym sobie, działanie moralne jest kierowane świadomością moralną W działaniu moralnym kierujemy się wyobrażeniem kim powinniśmy być. Na to wyobrażenie składają się różne pojęcia, cnoty wymienione przez Arystotelesa
Ale są to tylko idee kierunkowe- nie można powiedzieć dokładnie czym jest sprawiedliwość sama w sobie, nie sposób ich określić niezależnie od sytuacji, która wymaga od nas danego działania, nie możemy z góry przewidzieć, jakie działanie będzie słuszne w danej sytuacji
APLIKACJA= praktykowanie, szczególna relacja między tym, co ogólne a konkretem, w jakim te ogólne idee będą praktykowane
Odwaga jest czymś ogólnym, ale w konkretnej sytuacji mamy do czynienia z działaniem odważnym czyli z aplikacją odwagi. To jest różne dla różnych osób.
Cele i środki:
Wiedza techniczna dotyczy pojedynczego celu- jest to wiedza szczegółowa
Wiedza moralna dotyczy dobrego życia w jego całości, nie możemy wcześniej określić, na co jest nastawione nasze życie jako całość

(…)

… sytuacji, a ona czegoś od nas wymaga. Każdy z nas uczy się widzieć sytuację w świetle tego, co jest słuszne.
To nie jest błąd tylko ślepota- emocje zaślepiają nas; przestajemy widzieć to, co w danej sytuacji jest słuszne
Słuszność działania moralnego jest wyznaczana indywidualnym etosem działającego i z drugiej strony zrozumieniem przez działającego sytuacji w jakiej działa. System działania etycznego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz