Hessen - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Hessen - omówienie - strona 1 Hessen - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Hessen pisze, że jednym z podstawowych pojęć pedagogiki jest zasada struktury. Powiada, że struktura, czyli całość nie daje się sprowadzić do sumy swoich części. Całość przejawiać się może jedynie w tym, co konkretne (całość - coś, co jest ogólne). Hessen pisze: „całość jest jakgdyby rozlana w częściach. Nie może być od nich wyodrębniona. Całość nie istnieje samodzielnie i oddzielnie od części, jako substancja". To, co Hessen pisze o zasadzie struktury można odnieść też do idei, zwłaszcza idei dobra. Można powiedzieć, że dobro jest pewną ogólną całością, ale nie istnieje odrębnie od swoich części. Dobro przejawia się w swoich częściach, a ogólność przejawia się w swoich konkretyzacjach. Dobro przejawia się w życiu każdego z nas, jeśli życie ukierunkowane jest na dobro. Co to jest dobro?
przedrozumienie dobra: źródłem: doświadczanie dobrego życia (bycie człowiekiem w jego istocie Szukanie odpowiedzi w ludzkim życiu. Dwa wymiary życia: potrzeby, myślenie. Ważne jest połączenie potrzeb i myślenia - powstaje wtedy nowa jakość, dobro np.: połączenie pracy i zabawy
Wybór przejawia się w konkretnych działaniach człowieka. Miara i proporcje = istota piękna (u starożytnych dobro przejawia się w pięknych uczynkach)
Ludzkie życie = dziejąca się jedność, przejawia się w różnorodności działań (konkretności)
Wierność samemu sobie w trakcie życia np.: zmiana poglądów jest możliwa ale ma ona wypływać z nas a nie z nacisku otoczenia
Wiedzę może nam dostarczyć tylko phronesis (rozsądek), wytrwać przy tym słuszne (trzeba się oderwać od powszechnej konwencji zachowań, pójść własną drogą-linią życia)
Życie stawia nas w konieczności wyboru (takie samo działanie w jednej sytuacji słuszne w innej nie)
Wiedzy o tym co dobre trzeba szukać w sobie (nie można się tego nauczyć)
Hessen pisząc o roli nauczyciela odwołuje się do tego przedrozumienia dobra, odwołując się do Sokratesa. Chodzi o to, by młody człowiek formułował własny sąd, a nie odwoływał się do opinii narzucanej przez środowisko. Chodzi o to, by uczeń potrafił bronić tego sądu, źeby umiał go uzasadnić.
Nauczyciel ma za zadanie otworzyć światopogląd ucznia i nie uchylać się od własnego zdania
Wychowanie = ukierunkowane na dobre życie jako całość
Wychowanie moralne to nie odrębna część wychowania, jest wewnętrzną formą wychowania w ogóle (łączy różne postacie wychowania), zwracanie się przez naukę ku dobru (kształtowanie osobowości). Poszczególne teorie wychowania mają za zadanie uformować zachowania człowieka- wychowanie człowieka jako całości
Wytrwanie w myśleniu- to daje wychowanie przez naukę, przygotowanie do tego, co najważniejsze w życiu człowieka: odróżniania dobra od zła
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz