Filozoficzne podstawy pedagogiki

note /search

Redukcja wychowanie do technologii - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 98
Wyświetleń: 343

Czy można zredukować wychowanie do technologii? - Raczej nie, jeśli przez wychowanie chcemy wytworzyć całościową postawę Wychowanie to nie obszar Techne, bo to współbycie dziecka i dorosłego Można uwrażliwiać dziecko na to co słuszne Podział Arystotelesa wskazuje na uniwersalną prawdę o podstawo...

Doświadczenie Ty przez Ja - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 448

Doświadczenie Ty przez Ja: Rozumienie Innego jako osoby i wciągnięcie go w obszar własnej refleksji. Uważamy, że go lepiej rozumiemy niż on sam. Relacja ta ma charakter wzajemności tzn. przechwytujemy nawzajem swoje żądania. Jest nieuświadomiona ale obie osoby dążą do dominacji- okazywanie troskliwo...

Etyka mowy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2478

Etyka mowy, której celem jest legitymizowanie zasad z trzeciego poziomu. Te zasady są przyjmowane monologicznie. Ludzie się powinni porozumieć co do tych zasad. Wg Habermasa zasady racjonalizują pewne potrzeby ludzkie. Habermas sprowadza wszystko do kategorii potrzeb, które należy ujawnić i przedysk...

Filozofia krytyczna Kanta - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 364
Wyświetleń: 805

Filozofia krytyczna Kanta Kant pyta o to jak możliwa jest nauka i dzięki czemu istnieje, na czym się opiera Nauka ma charakter doświadczalny (eksperymentalny) ale jest też apriori: Formy zmysłowej naoczności: - przestrzeń- warunek mo...

Friedrich Schleiermacher - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1624

Friedrich Schleiermacher (XVIII/ XIX)- filozof, romantyk niemiecki, ur. we Wrocławiu Wszystkie hermeneutyki poszukiwały pewności źródła Sch. dążył do zuniwersalizowania hermeneutyki = teoria sztuki rozumienia i wykładni (chciał połączyć wszystkie hermeneutyki w jedną.) Poszerzał pole badawcze her...

Galileusz - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Galileusz- inne założenie niż arystotelesowskie odnośnie tego, jak ma się zachowywać przyroda, założenia są naturalne i pozanaukowe, społecznie doświadczalne, znaczenie pojęć się zmienia. Mamy więc różne definicje wychowania- każda uwikłana w inn...

Filozoficzne podstawy pedagogiki - grecy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 189
Wyświetleń: 539

Grecy uważali, że należy wyrywać naturze jej owoce. Zaś Rzymianie uważali uprawę roli za coś naturalnego, łatwego. Grekom obce było pojęcie dziedzictwa o które należy dbać. Rzymianie uważali kulturę za dom człowieka oraz za troskę o dziedzictwo przeszłości, byli też bardzo wrażliwi na piękno, ale ni...

Hegel - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 77
Wyświetleń: 693

Hegel: Centralnym pojęciem jest świadomość i to ona jest wiedzotwórcze. Powiązana jest ze swoim przedmiotem i wraz z nim podlega ruchowi dialektycznemu Hussell: Jako pierwszy dostrzegł problematyczność nowożytnej nauki. Żeby pytać o naukę nie wolno używać pytań naukowych tylko filozoficznych- na ...

Hessen - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1099

Hessen pisze, że jednym z podstawowych pojęć pedagogiki jest zasada struktury. Powiada, że struktura, czyli całość nie daje się sprowadzić do sumy swoich części. Całość przejawiać się może jedynie w tym, co konkretne (całość - coś, co jest ogólne). Hessen pisze: „całość jest jakgdyby rozlana w częśc...

J. Dewey - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozoficzne podstawy pedagogiki
Pobrań: 140
Wyświetleń: 868

J. Dewey: uczenie przez działanie Doświadczenie = życie = wytwarzanie, eksperymentowanie Wiedza dotycząca tego, co się samemu zrobiło Myślenie ma charakter instrumentalny, narzędzie do działania. Myślenie powstaje w toku ewolucji jako jeden z rodzajów działania (jeden z przejawów aktywności organ...