J. Dewey - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
J. Dewey - omówienie - strona 1 J. Dewey - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

J. Dewey: uczenie przez działanie
Doświadczenie = życie = wytwarzanie, eksperymentowanie
Wiedza dotycząca tego, co się samemu zrobiło
Myślenie ma charakter instrumentalny, narzędzie do działania. Myślenie powstaje w toku ewolucji jako jeden z rodzajów działania (jeden z przejawów aktywności organizmu) do osiągnięcia stałej równowagi z otoczeniem
Kwestie teoretyczne to są różne przykłady sytuacji praktycznych.
Poznanie= rozwiązywanie praktyczne problemów. Życie to naturalna reakcja organizmu na problemy.
Ważny jest środek a nie cel. Cel jest chwilowy, z momentem osiągnięcia staje się kolejnym środkiem do innego celu.
Człowiek musi sprostać okolicznościom. Cel jest plastyczny bo okoliczności są zmienne. Cel to przewidywany wynik. Cel wychowania- oznacza uczenie inteligentnego działania (rozważne, przewidywanie konsekwencji)
Problem- przekształcanie sytuacji nieokreślonej (wstępna, przedbadawcza) w określoną ( co należy czynić i za pomocą jakich środków)
Poznanie staje się źródłem powstania nowej sytuacji (jednolity ciąg problemów i rozwiązań)- nie da się wydzielić czystego myślenia , następuje redukcja do praktycznego działania
Ciągle jesteśmy w świecie działania, brak nam do niego dystansu.
Wychowanie to kształcenie charakteru, zaprawianie dziecka do życia, do rozwiązywania problemów. Pierwsza postać życia społecznego to szkoła. Ma projektować typ społeczny, który chcielibyśmy ukształtować. Dzięki wychowaniu będzie można zmodyfikować społeczeństwo dorosłych ( ale według ich idei)
Dziecko staje się więc narzędziem, którym posługuje się dorosły do wytworzenia nowego typu społeczeństwa.
Dostosowanie się do życia społecznego- wyrobienie zdolności czynienia tego, co jest społecznie potrzebne Dewey jest niewrażliwy na słuch- bierne wchłanianie materiału, dzieci są niezróżnicowaną całością, działanie = indywidualizacja Słuchanie jest wstępem do samodzielnego myślenia, kształtowanie przez działanie- sposób na rozwinięcie sił umysłowych dziecka
Świadomość ma charakter ruchowy. Zmierza do życia w działaniu
Przeciwnik podziału na przedmioty. Prace ręczne (nauczanie historii, geografii, chemii) np.: tkactwo, historia wynalezienia warsztatów, z czego włókna, regiony uprawy
Myśl jest twórcza- wynalazczość, człowiek wytwórca, wynalazca
1896- szkoła eksperymentalna w Chicago
Poznać można tyko to co się wytworzyło.
Wprowadzanie w rozwój gatunku ludzkiego: ontogeneza to skrócona filogeneza. Należy stwierdzić pojawienie się wynalazków i ich konieczność. Wiedza ma charakter instrumentalny. Ważne są kwestie praktyczne.


(…)

… pojawienie się wynalazków i ich konieczność. Wiedza ma charakter instrumentalny. Ważne są kwestie praktyczne.
Homo Faber: inteligencja = poznanie
Introspekcja- koncentracja na własnym ja
Życie jest największym dobrem- to się stało oczywiste ( od Galileusza konflikt między wytwarzaniem a introspekcją)
Namacalny przedmiot introspekcji to biologiczny proces albo pusta świadomość samego siebie.
Założenie: życie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz