Redukcja wychowanie do technologii - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 329
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Redukcja  wychowanie do technologii - omówienie - strona 1 Redukcja  wychowanie do technologii - omówienie - strona 2 Redukcja  wychowanie do technologii - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Czy można zredukować wychowanie do technologii?
- Raczej nie, jeśli przez wychowanie chcemy wytworzyć całościową postawę
Wychowanie to nie obszar Techne, bo to współbycie dziecka i dorosłego
Można uwrażliwiać dziecko na to co słuszne
Podział Arystotelesa wskazuje na uniwersalną prawdę o podstawowych wymiarach kondycji ludzkiej: człowiek myśli i działa (myślenie prowadzi do kontemplacji- starożytność)
Idea- zjawisko w stanie czystym, niematerialne (przysłania ją byt, śmiertelność)
Filozof, żeby dostrzec idee musiał wyszkolić się w ujmowaniu form (geometria)- idealne formy dane oczom umysłu
Dane zmysłowe są dane narządom zmysłów
Nowożytność- matematyka nie zajmuje się zjawiskami, algebra to nauka o strukturze ludzkiego umysłu, bada to, czego sama jest wytworem)
Myślenie zastąpione rozumowaniem (naukowy sposób)
- całość ludzkiego świata ma być objęte nauką
- practis- postać niejednolita
- phronesis- dotyczy obszaru publicznego, tu pokazywały się indywidualności, działania w sferze publicznej różni się od wytwarzania
Praca nie jest godna człowieka wolnego (dlatego powierzana była niewolnikom)
Myślenie działanie wytwarzanie
Pedagogika nie ma autonomii, walczono o naukowość pedagogiki, o jej godność, bo chciała być nauką teoretyczną, nie tylko praktyczną
Uzasadnianie naukowości pedagogiki: Odwołano się do standardowej klasyfikacji nauk (nie uwzględniono w niej pedagogiki). Dwa kryteria podziału wedle przedmiotu badania:
- nauki przyrodnicze
- nauki społeczne ( tu pedagogika)
Podmiotem badań miało się stać wychowanie- jednak ono nie przesądza o autonomii wobec innych nauk bo tym zajmuje się też socjologia czy psychologia.
Postanowiono określić lepiej termin wychowanie, rozumiano je jako: „całość wpływów i oddziaływań kształtujących rozwój człowieka oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie” (ale: przygotowanie do życia nie może iść tak do końca w parze z rozwojem)
Pedagogika nie ma autonomii
Drugi podział jest ze względu na metodę ( czyli sposobu uzasadniania twierdzeń):
- nauki empiryczne (odwołanie do eksperymentów i obserwacji)- tu pedagogika
- nauki nieempiryczne
Tak więc pedagogika to nauka społeczna i empiryczna (jednak to zbyt wąskie kryterium bo wypada nam z tego problematyka etyczno-moralna)
Naukowość pedagogiki:
Zaklasyfikować
Język musi być naukowy, twierdzenia tak formułowane, aby mogły być weryfikowalne
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz