Subdyscypliny Pedagogiki-omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 5026
Wyświetleń: 20244
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Subdyscypliny Pedagogiki-omówienie - strona 1  Subdyscypliny Pedagogiki-omówienie - strona 2  Subdyscypliny Pedagogiki-omówienie - strona 3

Fragment notatki:

OMÓWIĆ SUBDYSCYPLINY PEDAGOGIKI

1. PEDAGOGIKA OGÓLNA - zajmuje się charakterystyką pedagogiki jako nauki, analizuje podstawowe pojęcia pedagog., historyczne uwarunkowania rozwoju tej dyscypliny, bada czynniki wychowania (role i znaczenie środowiska w wychowaniu, znaczenie dziedziczności w tym procesie, odnosi się także do celów i zadań stawianych przed wychowaniem) zajmuje się również problematyką edukacji permanentnej inaczej kształceniem ustawicznym.

2. DYDAKTYKA - teoria kształcenia, zajmuje się istotą i przebiegiem procesów nauczania, analizuje także cele, treści, formy organizacyjne, zasady i metody nauczania; dzieli się na dydaktykę ogólną i dydaktyki szczegółowe, inaczej szczegółowe teorie nauczania - odnoszą się one tak do przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych na poszczególnych etapach kształcenia.

3. TEORIA WYCHOWANIA - wyjaśnia zadania, treści, formy organizacyjne, zasady i metody wychowania moralnego. Wiele miejsca poświęca tą teorią wychowaniu w rodzinie w obszarze zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz pracy wychowawczej w dziecięcych i młodzieżowych organizacjach, np. metodyka w ZHP (analizuje pracę i metody ZHP - organizacji pozaszkolnej)

4. HISTORIA WYCHOWANIA - to nauka o metodach i formach, organizacji procesu wychowania, o ustrojach i systemach oświatowych w kontekście historycznym. Jest nauką o systemach oświatowych, o genezie i historii myśli pedagogicznej. Subdyscypliny pedagogiki: andragogika - nauka zajmująca się osobami dorosłymi historia wychowania - zajmuje się historią myśli pedagogicznej pedagogika ogólna teoria wychowania dydaktyka ogólna - nauka zajmująca się procesami uczenia pedeutologia - nauka zajmująca się osobą nauczyciela Wyodrębnienie się działów i dziedzin wiedzy pedagogicznej Różne są kryteria za pomocą których dokonywane są podziały wiedzy pedagogicznej na poszczególne dyscypliny i dziedziny - jest to proces ciągły, gdyż pedagogika jako nauka społeczna ciągle się rozwija. Według S. Kunowskiego działy i dziedziny wiedzy pedagogicznej nie są poziomymi zgrupowaniami różnych zjawisk, lecz mają budowę pionową, która przebiega:

Od najszerszej podstawy praktyki (doświadczenia praktycznego wychowawców),

Poprzez uogólnienia zjawisk wychowawczych,

Aż do najogólniejszych pojęć ujmujących proces wychowania w perspektywie przyjętych najwyższych wartości. Ogólne dyscypliny pedagogiczne Do dyscyplin o charakterze ogólnym zaliczamy: Pedagogikę ogólną (obejmuje większość podstawowych problemów wychowawczych, rozważając je w sensie ogólnym, zwłaszcza w perspektywie antropologiczno - filozoficznej. Większość definicji pedagogicznych akcentuje jej związek z filozofią, chodzi tu bowiem o dyscyplinę naukową która ma się zajmować problemami wychowawczymi w kontekście antropologicznym, aksjologicznym, kulturowym, społecznym i psychologicznym),

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz