Subdyscypliny pedagogiczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3346
Wyświetleń: 11081
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Subdyscypliny pedagogiczne - strona 1 Subdyscypliny pedagogiczne - strona 2

Fragment notatki:

IV SUBDYSCYPLINY PEDAGOGICZNE
Subdyscypliny pedagogiczne - działy pedagogiki , są ugrupowane według następujących kryteriów : kryterium celów działalności edukacyjnej : wytwarza tworzenie się subdyscyplin , które zadają sobie pytanie : JAKI CEL MA OSIĄGNĄĆ PEDAGOGIKA ? ( uwzględnia się między innymi tradycyjne kryterium rozwoju sfer emocjonalno - wolicjonalnej i intelektualnej )
np. :
teoria wychowania moralnego
teoria wychowania estetycznego
teoria wychowania fizycznego
dydaktyka
dydaktyki przedmiotowe 2) kryterium rozwojowe jakiego etapu rozwoju człowieka dotyczy
pedagogika (edukacja) prenatralna -dziecka w łonie matki
pedagogika przedszkolna
pedagogika(edukacja) wczesnoszkolna
pedagogika szkolna
andragogika(częściowo wchodzi w obszar gerontologii )- pedagogika dorosłych -ludzie dorośli jako uczący się
kryterium metodologiczne - odnosi się do przedmiotu badań , który jest podejmowany przez różne dyscypliny ( co bada : czy samą pedagogikę i kontekst praktyki edukacyjnej  pedagogika ogólna CZY kontekst społecznych oddziaływań edukacyjnych czynniki leżące na zewnątrz : grupy etniczne , rodzina , szkoła , media pedagogika społeczna ) pedagogika ogólna
pedagogika społeczna ( w /w )
kryterium dewiacji i defektów rozwojowych : zaburzenia rozwoju uczniów ( aby usprawnić ich funkcjonowanie )
pedagogika specjalna (równocześnie :problem deficytów jak i specjalnych uzdolnień )
PEDAGOGIKA SPECJALNA
 oligofrenopedagogika - uczniowie z zaburzeniami rozwoju intelektualnego

 tyflopedagogika - uczniowie niewidzący

 surdopedagogika - osoby niesłyszące , niedosłyszące

 pedagogika rewalidacyjna - praca z dzieckiem niepełnosprawnym

 resocjalizacja 5) kryterium dziedziny działalności ludzkiej ( aktywności człowieka jako przedmiotu badań )
Jakie rodzaje aktywności podejmuje człowiek
pedagogika pracy socjalnej
pedagogika opiekuńcza
pedagogika wychowawcza
pedagogika czasu wolnego
6)kryterium problemowe ( dzielimy ze względu na typ problematyki ) pedagogika porównawcza ( zajmuje się porównywaniem różnych systemów pedagogicznych ) - analiza systemów światowych i kocepcji teoretycznych
pedeutologia  badanie nad nauczycielem
7) kryterium instytucjonalne  bada się działalność edukacyjną prowadzoną przez różne instytucje np. : ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz