Metody wychowania

note /search

Metody wychowania - wykład

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 3843

Metody wychowania... Klasyfikacja metod wychowania według Konarzewskiego: Metody indywidualne...

Indywidualne metody wychowania

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1988

Indywidualne metody wychowania: nagradzanie i karanie, modelowanie, perswazja, zadaniowe Metoda...

Metody wychowania

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Wychowanie fizyczne
Pobrań: 1295
Wyświetleń: 3668

Metody wychowania Metoda wychowania to wyodrębniony sposób postępowania wychowawcy polegający...

Metody wychowania - omówienie

  • Uniwersytet Gdański
  • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2681

METODY WYCHOWANIA Systematyczne stosowne sposoby działania wychowawczego lub powtarzalne czynności...

Formy, środki i metody wychowania

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 4382

Formy, środki i metody wychowania Formy wychowania - Przyjmuje się dwa kryteria ich wyodrębniania...