Metody wychowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 3696
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody wychowania - strona 1 Metody wychowania - strona 2 Metody wychowania - strona 3

Fragment notatki:

Metody wychowania
Metoda wychowania to wyodrębniony sposób postępowania wychowawcy polegający na wywieraniu określonego wpływu na aktywność wychowanka, związany zawsze z dokonywaniem zmian w obrębie układu nagród i kar w danej sytuacji wychowawczej.
Wyróżniamy metody: indywidualne :
metoda nagradzania,
metoda karania,
metoda modelowania,
metoda perswazji,
metoda zadaniowa, grupowe: .
metoda modyfikacji nacisku grupowego,
metoda modyfikacji odniesienia porównawczego,
metoda modyfikacji norm i wartości społecznych,
metoda modyfikacji kulturowego wzoru życia. Metoda nagradzania : nagroda musi być atrakcyjna dla wychowanka, nagroda bezpośrednio po zachowaniu, termin nagroda obejmuje nie tylko wprowadzenie jakiegoś czynnika awersyjnego, ale też usunięcie czynnika awersyjnego,
rozkład nagród można podzielić na 2 grupy: rozkład stosunkowy i rozkład interwałowy, nagroda, którą zapowiedziano przed czynnością przesuwa uwagę jednostki z tej czynności na nagrodę.
Metoda karania :
skuteczność kary uzależniona jest od jej siły, uzasadnienia i dostosowania do indywidualnego osobnika,
mniej skuteczna, gdy późna i sporadyczna,
karą może być brak nagrody.
Metoda modelowania :
okazywanie zrozumienia, zaufania, udzielanie pomocy łatwo podlegają modelowaniu,
bardziej skuteczna wobec dzieci w wieku starszym,
model wywiera większy wpływ, gdy jest podobny do obserwatora, gdy przejawia więcej entuzjazmu w czynach i gdy cieszy się większym autorytetem,
metoda bezpieczna i naturalna (nie wywołuje odruchów buntu),
nie ma oddziaływania o charakterze uniwersalnym.
Metoda perswazji :
podstawowa zasada skuteczności to taki dobór słów, konstrukcji gramatycznej i pozajęzykowych kontekstów, które by aktywizowały możliwie obszerne fragmenty wiedzy wychowanka,
powiadomienia powinny być proste, konkretne, nie tak zawiłe jak metafory,
najbardziej skuteczna w rozmowie liczącej się z osobistymi zainteresowaniami rozmówców,
niewielka skuteczność.
Metoda zadaniowa :
zadanie pojawia się wówczas, gdy jednostka znajdująca się w konkretnej sytuacji w głowie posiada własną, bardziej pożądaną wizję tej sytuacji i podejmuje działania w celu jej urealnienia,.
metoda jest skuteczna, gdy wychowanek ma swobodę wyboru ,
istotne dla skuteczności są cechy zadania i osobowość wychowanka (wychowanek musi dokładnie pojąć cel, cel musi mieć związek z osobistymi motywami wychowanka i musi istnieć szansa na zrealizowanie celu).


(…)

… do wstępnej spójności grupy.
Metoda modyfikacji odniesienia porównawczego:
technika eksponowania grup odniesienia porównawczego- przedstawienie wychowankowi pewnej wyróżnionej grupy , która jednak składa się z członków zasadniczo podobnych do wychowanka,
odniesienia porównawcze służą członkom grupy do określania ich własnej sytuacji i pośrednio wpływają na wybór dróg postępowania w tych sytuacjach
nie należy…
… za pomocą: kodeksów, rytuałów, anegdot, gier.
M
E
T
O
D
Y
I
D
Y
W
I
D
U
A
L
N
E
M
E
T
O
D
Y
G
R
U
P
O
W
E

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz