Wychowanie fizyczne

note /search

Dziedziny wychowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wychowanie fizyczne
Pobrań: 2191
Wyświetleń: 6447

Ideał wychowawczy a jego realizacja Ideał wychowawczy : zestaw harmonijnie zintegrowanych ze sobą takich celów, dający opis dojrzałej osobowości człowieka. Z tym pojęciem związany jest wzór osobowy , który rozumiemy jako opis konkretnego człowieka, jego osobowości, postępowania i dokonań (nie musi ...

Istota enkulturacji, socjalizacji, socjalizacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wychowanie fizyczne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1652

Socjalizacja: jest to proces internalizacji, czyli nabywania bądź przyjmowania przez jednostkę wartości obowiązujących w danej grupie społecznej w pewnej kulturze zachowań oraz norm wynikających z tych wartości, a następnie proces uczenia się i tworzenia wzorów zachowań, wśród nich także wzorów ról...

Uczenie się przez kary i nagrody

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wychowanie fizyczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1155

Uczenie się przez kary i nagrody Uczenie się przez kary i nagrody - nazwy zamienne : mechanizm uczenia się przez warunkowanie instrumentalne, mechanizm warunkowania sprawczego, mechanizm uczenia się przez następstwo zdarzeń....

Koncepcje wychowania i jej cechy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wychowanie fizyczne
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 3794

Interakcja wychowania i jej cechy Wychowanie to oddziaływanie o charakterze interakcyjnym mającym na celu kształtowanie dyspozycji osobowościowych na osobę w każdym wieku przez osobę do tego przygotowaną. W wychowaniu można mówić o interakcji wychowawczej. Charakteryzuje się ona niesymetrycznością ...

Metody wychowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wychowanie fizyczne
Pobrań: 1407
Wyświetleń: 3920

Metody wychowania Metoda wychowania to wyodrębniony sposób postępowania wychowawcy polegający na wywieraniu określonego wpływu na aktywność wychowanka, związany zawsze z dokonywaniem zmian w obrębie układu nagród i kar w danej sytuacji wychowawczej. Wyróżniamy metody: indywidualne : metoda nagra...

Pozycja nauczyciela w klasie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wychowanie fizyczne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1554

Pozycja nauczyciela w klasie: jej uwarunkowania i skutki Ważna jest pozycja nauczyciela w klasie. Może on być jednym z członków grupy lub też być poza nią. Nauczyciel musi kierować klasą, zostaje w relacji z zespołem i ma możliwość oddziaływania na jednostkę poprzez grupę. Utrzymanie dyscypliny to ...

Style wychowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wychowanie fizyczne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1652

Style wychowania → sposób pełnienia roli wychowawcy Podział stylów wychowania: styl autokratyczny - [z netu] można określić przy pomocy charakterystycznych zachowań nauczyciela wobec uczniów. Są one następujące: Nauczyciel stopniowo informuje uczniów o każdym kroku, jaki mają uczynić. Takie zacho...

Biolchemia - tłuszcze - omówienie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wychowanie fizyczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1603

Wychowanie Fizyczne – studia stacjonarne – rok akad. 2009/2010    ……………                                                    data  imię i nazwisko      grupa      ĆWICZENIE NR   7     Temat :    TŁUSZCZE    materiał do przygotowania:    1...

Formy wychowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wychowanie fizyczne
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2884

Formy wychowania Formy wychowania : mówimy, że dany proces wychowania przybiera formę F 1 ze względu na rodzaj działalności D 1 - jeśli występują w nim sytuacje, w których wychowankowie mogą przejawić działalność D 1 . Realizacja procesu wychowania rozpoczyna się zawsze od określenia celu etapoweg...

Istota enkulturacji, socjalizacji, kontrola społeczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wychowanie fizyczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015

Mechanizm kontroli społecznej w procesie socjalizacji Kontrola (zwana czasem także manipulacją) jest to zdolność do modyfikowania i zmieniania zachowania poprzez systematyczne używanie odpowiednich wzmocnień i kar. Karą społeczną jest dezaprobata dla osoby czyniącej coś złego. Kontrola społeczna p...