Formy wychowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 588
Wyświetleń: 3080
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy wychowania - strona 1 Formy wychowania - strona 2 Formy wychowania - strona 3

Fragment notatki:

Formy wychowania Formy wychowania : mówimy, że dany proces wychowania przybiera formę F 1 ze względu na rodzaj działalności D 1 - jeśli występują w nim sytuacje, w których wychowankowie mogą przejawić działalność D 1 .
Realizacja procesu wychowania rozpoczyna się zawsze od określenia celu etapowego (lub zespołu takich celów), jaki ma w wyniku tego procesu zostać osiągnięty. Cel ten zostaje następnie sprowadzony do sekwencji celów bardziej szczegółowych, czyli celów operacyjnych. Właściwością tych celów jest to, że nie obejmują już żadnych dyspozycji osobowościowych, jak to jest w wypadku celów etapowych, lecz precyzują konkretne formy aktywności, do których trzeba wdrożyć wychowanka. Związek pomiędzy daną dyspozycją osobowościową (określaną jako etapowy cel wychowania) a formami aktywności (określanymi jako cele operacyjne) jest taki, że dyspozycje ta przez właśnie formy aktywności się kształtuje i w tych formach wyraża. Wyróżniamy dwa rodzaje form wychowania : przedmiotowe :
wychowanie przez działalność:
poznawczą,
wytwórczą (produkcyjną),
gospodarczą,
recepcyjną,
usługowo - opiekuńczą,
zabawowo - rozrywkową,
sportowo - turystyczną,
techniczną,
konsumpcyjną. organizacyjne .:
wychowanie przez działalność:
indywidualną,
zespołową,
zbiorową:
samorządową
spółdzielczą
współzawodnictwo
współrealizująca zadania
Wychowanie jako czynność i jako proces Wychowanie jako proces - utożsamiane jest z oddziaływaniem na psychikę i zachowanie człowieka, przy czym przez oddziaływanie rozumie się szczególnie wywieranie wpływu na zmiany czy przeobrażenia w osobowości i zachowaniu, zwłaszcza opinii i przekonań o otaczającym świecie oraz postaw wobec ludzi, samych siebie i wartości. Wychowanie jako czynność - działalność praktyczna, polegająca na wywieraniu wpływu na jednostkę i jej osobowość. Różnice w wychowaniu w rodzinie i w szkole Wychowanie w domu: * Rodzic ma do czynienia z dzieckiem od czasu jego narodzin do własnej śmierci, * Rodzic jest obserwatorem przemian w rozwoju dziecka, lepiej je zna i ma poczucie, że ma wpływ na rozwój dziecka, * Rodzic nie ma możliwości korzystania z metody wpływu społecznego, Wychowanie w szkole: * Wychowawca w szkole ma do czynienia z danym dzieckiem tylko w określonym wieku i przez określony czas, * Wychowawca jest przygotowany zawodowo, * Wychowanie w szkole cechuje się tym, że występuje mała grupa- klasa,

(…)

…- to jest powód większej sprawności werbalnej.
Klasa jako mała grupa społeczna; procesy i zjawiska zachodzące w grupie
Klasa - grupa, zespół; grupa uczniów dobranych przypadkowo. Nauczyciel kształtuje strukturę formalną klasy, np. przez wyznaczanie przewodniczącego klasy.
Charakterystyka klasy szkolnej jako swoistej grupy - należy do grupy małej:
kontakty obejmują wszystkie osoby (częstość i ich występowanie…
… znaczenie, Różnice w wychowaniu: Inne oczekiwania co do przyszłości chłopców i dziewcząt, Inna aranżacja otoczenia (inna organizacja i kolory pokoju, ubranka),
Zabawa- jeśli rodzice różnicują zabawki (klocki i samochody dla chłopców, lalki dla dziewcząt)- umysły dzieci są karmione różnymi informacjami - z tego może wynikać lepsze widzenie przestrzenne, ;
Mali chłopcy są bardziej stymulowani fizycznie…
… o pozycję - o jak najlepszą, albo choćby równorzędną
struktura grupy (hierarchia)
poczucie wspólnoty w grupie - im większe poczucie wspólnoty, tym większa spójność grupy (spójność grupy - interakcje, zjednoczenie członków).
Styl pracy wychowawczej: rodzaje i ich charakterystyka

… niezależności bycie obok matki Emocjonalność dziecka- rodzice chłopców są mniej skłonni, by im pozwalać na okazywanie emocji, które świadczą o słabości, np. lęku; trochę inaczej jest ze złością- chłopcom pozwala się okazywać złość, a dziewczynkom nie
Reakcja na agresję- chłopcom mniej pozwala się na agresję niż dziewczynkom; W szkole: skłanianie dzieci różnej płci do różnych zainteresowań, np. chłopcy- nauki ścisłe, dziewczynki- humanistyczne, osiągany sukces jest również odmiennie interpretowany- dziewczynki przyłożyły się, są pracowite, a chłopcy są zdolni, chłopcy nagradzani są za pracę, a dziewczynki za dobre zachowanie, chłopcy są w szkole bardziej motywowani do osiągnięć, chłopcy są częściej karani fizycznie, nauczyciele więcej uwagi poświęcają chłopcom niż dziewczynkom, gdyż chłopcy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz