Pedagogika antyautorytarna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3822
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika antyautorytarna - strona 1 Pedagogika antyautorytarna - strona 2

Fragment notatki:


Pedagogika antyautorytarna koncepcja Niell szkoła Summerhill. zorientowana jest na rozwój osobowości skierowana jest przeciwko wychowaniu represyjnemu Dzieci są „potencjałem nadziei” Pedagogika antyautorytarną występuje przeciw zasadzie autorytetu, posłuszeństwa i konformizmu. Autorytet nauczyciela powinien być wynikiem i efektem dwustronnej interakcji, gdzie obie strony wzajemnie się szanują. Zbędne są wiec środki przymusu fizycznego i presji psychicznej. Niell był założycielem w Anglii szkoła Summerhill. Zdaniem Niella prawie wszystkie dzieci są źle wychowywane - dorastają w atmosferze gdzie brak wolności, autentycznego wyrażania własnych przeżyć i doznań, bez agresji wobec innych. Tak wychowane dzieci muszą ciągle coś odreagowywać, mają problemy z własną tożsamością . Dorośli w toku wychowania przekazują swoją nienawiść, poczucie bezsilności , kompleksy. Zdaniem Niella nauczyciel jeszcze silniej niż rodzice wykorzystuje swoją instytucjonalną przewagę nad uczniem. Nauczyciele są zniewoleni przez system. Pedagogika antyautorytarna Niella dowodzi, że wolność w wychowaniu jest możliwa - trzeba usunąć patriarchalną mentalność większości wychowawców.
1. Zasada Nie będę formował mojego dziecka na własne podobieństwo, sam bowiem nie jestem dość mądry, dość dobry by powiedzieć jak żyć.
Postulat wzajemnej harmonii wzajemnych stosunków. Dziecko powinno rozwijać się w/w własnych praw, mieć prawo do swobodnego rozwoju.
2.Zasada samoregulacji Wynikająca z immanentnej tendencji rozwoju.
Uczeń sam ma podejmować decyzje
Nauczyciel ma zdobyć zaufanie ucznia
Zasada wolności - równe prawa dla uczniów i nauczycieli
Indywidualne podejście nauczyciela do problemów ucznia
Koedukacja - uważał, że trzeba integrować dziewczynki i chłopców
Dzieciom nie wolno było jedynie naruszać cudzych wolności
Prawa dzieci w szkole Summerhill Prawo do wolności i bycia sobą do samostanowienia i nieskrępowanego rozwoju Prawo do odpowiedzialności za samego siebie za swoje czyny, uczucia i emocje, swoją wiedzę i wolę
Prawo do życia bez przemocy fizycznej i psychicznej
Prawo do autoekspresji np. przez taniec, sport, malarstwo
Prawo do miłości, akceptacji, uznania
Prawo do prywatności osobistej i rzeczowej
Prawo do humoru i radości
Prawo do oświecenia seksualnego i własnego seksualizmu
Prawo do wsparcia i pomocy ze strony innych osób.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz