Pedagogika Nowego Wychowania i antyautorytarna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1757
Wyświetleń: 7364
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika Nowego Wychowania i antyautorytarna - strona 1 Pedagogika Nowego Wychowania i antyautorytarna - strona 2

Fragment notatki:


Pedagogika Nowego Wychowania Oznacza ruch pedagogiczny zmierzający do odnowy szkoły i dokonania radykalnej przemiany modelu wychowania. Cel - wychowanie nowego człowieka. Termin Nowe Wychowanie jest zawiera w sobie wielość tendencji, koncepcji i działań i to zarówno o charakterze metodologicznym jak i działań praktycznych niejednokrotnie stojących wobec siebie w opozycji. Pedagogika Nowego Wychowania - była nurtem pełnym wewnętrznych sprzeczności - negatywny wpływ na jego rozwój miały dwie wojny światowe. Elementem łączącym te wszystkie działania była opozycyjność do tradycyjnego herbertowskiego modelu wychowania.
Pedagogika Nowego Wychowania -trzy wspólne cechy
1) krytyka tradycji - treści oderwanych od życia i praktycznego zastosowania
2) rozwój nowej psychologii - zastosowanie w badaniach metody eksperymentalnej 3) przedefiniowanie wszystkich podstawowych pojęć pedagogicznych
Na rozwój Pedagogiki Nowego Wychowania składały się trzy wielkie nurty:
1) naturalizm - prekursorem Rousseau
2) socjologiz m - prekursor Comte, Durkheim 3 ) kulturalizm - Kant, Dilthey
Początkowo dominował w PNW naturalizm a stopniowo jego miejsce zajął kulturalizm.
Pedagogika Nowego Wychowania - był wytworem zbiorowym, polifonicznym dlatego koncepcje PNW nie da się sprowadzić do wspólnego mianownika- można wskazywać na wspólne, powtarzające się elementy np.:
- negowanie sztywnych systemów i schematów
- dążyła do stworzenia systemu pedagogicznego opartego na idei braterstwa Do zasadniczych ideałów wychowawczych PNW należały postulaty: podmiotowości, samodzielności bezpośrednie doświadczenia praktyczności Opozycyjność wobec herbartyzmu Różne nazwy PNW: - pragmatyzm - USA
- szkoła nowa, twórcza - Europa
- swobodne wychowanie - Rosja W metodologii Pedagogiki Nowego Wychowania istnieje sprzeczność m.in.: z jednej strony antypozytywizm a drugiej zachwyt dla metody eksperymentalnej (Dewey)
Istota Pedagogiki Nowego Wychowania - autokreacja
- wolność
- twórczość
Pedagogika Nowego Wychowania zakłada wychowanie w oparciu o naturalne siły tkwiące w dziecku. Postulat pajdocentryzmu - pedagogiki wychodzącej od dziecka. Nauczyciel powinien usunąć się na drugi plan, ma wspomagać, stwarzać sytuacje i warunki, uwzględniając fazy i prawidłowości rozwoju dziecka.
Pedagogika antyautorytarna Skierowana jest przeciwko wychowaniu represyjnemu - zorientowana jest ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz