Współczesne kierunki pedagogiki

note /search

Kaszuby - zwyczaje bożonarodzeniowe

 • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2576

zwyczaje, atrakcje, muzyka, historia i stroje kaszubskie. « Malbork i jego uroki Pelplin » Kaszuby 22 Kwiecień 2011 Autor: biznet24 Kaszuby  to region kulturowy  w województwie pomorskim.  Pojezierze Kaszubskie   uznawane jest za jedno z najpię...

Pedagogika personalistyczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 1533
Wyświetleń: 3661

PEDAGOGIKA PERSONALISTYCZNA Opracowali: Dorota Milczarczyk Stanisław Kaczmarczyk Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne I rok - studia zaoczne II stopnia Gr. III Do podstawowych kategorii w pedagogice personalistycznej należy zaliczyć najpierw sam termin „personalizm” , ...

Personalizm

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2401

Personalizm (łac. persona - osoba) to jeden ze współczesnych kierunków filozoficznych, który akcentuje w swoich rozważaniach pojęcie osoby, jako indywidualnego i niepowtarzalnego bytu. Personalizm czerpie inspiracje z nauczania Arystotelesa,...

Edukacyjna perspektywa relacji: jednostka - kultura - wychowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 105
Wyświetleń: 644

Wykład I Temat: E dukacyjna perspektywa relacji: jednostka - kultura - wychowanie w kontekście współczesnej pedagogiki. Człowiek jest istotą społeczną - istota relacyjną. Człowiek dąży do spotkania z „ Innym” Prof. Bogdan Suchodolski Edukacja w określonej strategii życia - oparta na 4 zasadach. ...

Perspektywa jednostka - kultura - wychowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1218

Wykład II Temat: Perspektywa jednostka - kultura - wychowanie E. Nowicka „Świat człowieka, świat kultury” Dwie propozycje Propozycja Ireny Wojnar (pedagog kultury) Koncepcja - Nowe zamówienie edukacyjne (założenia) 1. Podstawową instancją edukacyjną (środowiskiem) staje się kultura. 2. Za pomo...

Filozofia dialogu-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1561

Wykład III Filozofia dialogu Koncepcja prof. Joanny Rutkowiak Dialog edukacyjny. Podstawowe pytanie brzmi czy dialog jest możliwy w edukacji? Rodzaje dialogu: dialog informacyjny, negocjacyjny, hermeneutyczny Podejście dialogiczne ma 3 cele. 1. Pier wszy c el - chcemy uzyskać brakujące informacje...

Personalizm-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1379

Wykład IV Personalizm Koncepcja ks. prof. Mieczysława Gogacza Osoba = byt osobny, samodzielny, w wysokim stopniu samowystarczalny Najważniejsze jest budowanie właściwych relacji Relacje osobowe w proc. edu.. to życzliwe wsółprzebywanie osób. 1. Miłość: - podstawowa życzliwość - uczucie - miło...

Zestawienie Pedagogika humanistyczna i antyhumanistyczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1484

Zestawienie Pedagogika humanistyczna i antyhumanistyczna 1. Dziecko posiada indywidualny potencjał rozwojowy: zdolność do samokreacji, samorozwoju i samostanowienia. 2. N. ma rozpoznawać potrzeby uczniów cel to rozwój, radość życia, zdolność do krytycznego myślenia. 3. Szkoła to miejsce gdzie...

Edukacjia alternatywna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1575

Edukacja Alternatywn a = humanizacja edukacji Humanizacja edukacji każde dziecko ma indywidualną drogę rozwoju. Wychowanie i nauczanie pomaga mu w tworzeniu siebie . Oznacza też pełne poznanie potrzeb i aspiracji edukacyjnych dzieci, stymulowanie ich rozwoju i ich zaspakajanie. Zastępowanie trad...

Fromm

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1610

Fromm Wg Fromma cywilizacja przemysłowa zorientowana jest nie na życie, ale na jego struktury, mechanizmy, wytwory materialne. Wszystko to wspiera wzrastająca rola biurokracji i fetyszyzacji rzeczy, liczb, wskaźników ilościowych, urzeczowienie stosunków międzyludzkich, administrowanie ludźmi tak,...