Filozofia dialogu-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia dialogu-wykład - strona 1 Filozofia dialogu-wykład - strona 2 Filozofia dialogu-wykład - strona 3

Fragment notatki:


Wykład III Filozofia dialogu Koncepcja prof. Joanny Rutkowiak Dialog edukacyjny. Podstawowe pytanie brzmi czy dialog jest możliwy w edukacji? Rodzaje dialogu: dialog informacyjny, negocjacyjny, hermeneutyczny Podejście dialogiczne ma 3 cele. 1. Pier wszy c el - chcemy uzyskać brakujące informacje (dialog informacyjny jako konstrukcja pytań i odpowiedzi, swoista logika budowy pytań. Pierwsze p ytania zamknięte (proste) stosowany funktor „czy” - pytania rozstrzygnięcia. Wymusza to kolejność stawiania kolejnych pytań. Drugie pytania typu dopełnienia (stosowane funktory „w jakim stopniu, dlaczego . Trzeci typ pytań otwarte skłaniające do rozbudowanych wypowiedzi, odpowiedzi. W dialogu informacyjnym powinny dominować pytania otwarte. 2, Drugi cel - wypracowanie wspólnego stanowiska w kwestii spornej - dialog jako wymiana negocjacyjna . W tym typie dialogu N. pełni rolę arbitra . Ostateczna decyzja należy do N. inna odmianą tego dialogu negocjacyjnego jest dialog bez arbitra . Konkluzja należy zarówno do ucznia jak i nauczyciela. 3. Trzeci cel - wysiłek rozumienia - dialog jako warunek możliwości rozumienia. KONCEPCJA prof. Gadacza (dwa rodzaje wychowania i dialogu, dwie optyki) 1. Wychowanie i dialog w optyce funkcjonowania 2. Wychowanie i dialog w optyce bycia ( prof. Gadacz za nim się opowiada) Ad1. w optyce funkcjonowania - tradycyjne podejście N . jest w roli, funkcjonuje przyjmując maskę. Ad2. Wychowanie i dialog w optyce bycia to wspólna wędrówka mistrza i ucznia , to odkrywanie wartości . Ten typ wychowania i dialogu ma służyć urzeczywistnianiu wartości, prawdy, miłości. KONCEPCJA prof. Koć - Seniuk Założenie - każda lekcja jest dyskursem czyli sposobem komunikowania się z wychowankiem. Trzy kanały przekazu edukacyjnego: 1. K anał mówienie (interakcja siła słowa) 2. Kanał słuchania czyli umiejętność właściwego przekazu i otwarcia się na ucznia 3. Kanał komunikowania się medialnego. Personalizm jako składnik współczesnych koncepcji pedagogicznych Etymologia terminu persona: prosopon - osoba, łac. - person - osoba, łac. - personalis - osobowy . Personalizm - jako nurt w naukach o wychowaniu, pojawia się także w naukach przyrodniczych, w filozofii, w naukach medycznych. Def. Personalizm dotyczy tych wszystkich prądów i nurtów, które jednoznacznie eksponują w swoich poglądach osobę jako istotę autonomiczną, jej godność i rozumność. Kategoria osoby - samo pojęcie jest niejednoznaczne dlatego przy jego definiowaniu wskazuje się na wymiary osoby . 1. Wymiar strukturalny - ontologiczna dwupłaszczyznowość - jedność bytu

(…)


Wykład III Filozofia dialogu
Koncepcja prof. Joanny Rutkowiak Dialog edukacyjny. Podstawowe pytanie brzmi czy dialog jest możliwy w edukacji? Rodzaje dialogu: dialog informacyjny, negocjacyjny, hermeneutyczny
Podejście dialogiczne ma 3 cele.
1. Pierwszy cel - chcemy uzyskać brakujące informacje (dialog informacyjny jako konstrukcja pytań i odpowiedzi, swoista logika budowy pytań. Pierwsze pytania zamknięte (proste) stosowany funktor „czy” - pytania rozstrzygnięcia. Wymusza to kolejność stawiania kolejnych pytań. Drugie pytania typu dopełnienia(stosowane funktory „w jakim stopniu, dlaczego. Trzeci typ pytań otwarte skłaniające do rozbudowanych wypowiedzi, odpowiedzi. W dialogu informacyjnym powinny dominować pytania otwarte.
2, Drugi cel - wypracowanie wspólnego stanowiska w kwestii spornej - dialog…
… - transcendentalny - człowiek jako osoba skierowuje się w stronę Absolutu (Bóg, Dobro, Prawda, Idea)
Te trzy wymiary mają obraz dialogowy.
Współcześnie człowiek jest skierowany na wymiar strukturalny a zwłaszcza na rozwój sfery intelektualnej. Pierwotnie personalizm oznaczał egoizm, egocentryzm, indywidualizm (1737). W obecnym znaczeniu termin zaczął funkcjonować w drugiej połowie XIX wieku w USA, Niemczech, Anglii…
…: indywidualny, społeczny i antropologiczny o wyraźnych wpływach tomizmu. Przedstawicielami są : Bergson, Mounier. Tworzy koncepcje filozofii ducha od niej rozwinął się ruch Esprit (w Polsce „Znak” -1948 i „Więź” - 1958
Założenia Mounier
Osoba jest niedefiniowalna - osoba to wymiar wcielenia duch w konkretny świat.
Atrybuty osoby: duchowość, inteligencja, wolność (Podobnie twierdził Bowne). Osoba wyraża…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz