Współczesne kierunki pedagogiki - strona 2

note /search

Hermeneutyka w pedagogice

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2394

HERMENEUTYKA W PEDAGOGICE H.G Gadamer „Hermeneutyka jest sztuką” wygłaszania, tłumaczenia, wyjaśniania. Hermes w starożytności posłaniec Bogów, wyjaśnił boskie rozkazy za pomocą przekładów na język śmiertelników. Hermeneia oznacza wyrażani...

Maria Montessori

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1372

Maria Montessori Polaryzacja uwagi - głębokie i długotrwałe zainteresowanie dziecka jednym przedmiotem lub czynnością - powrót do niej w celu dokonywania odkryć - to podstawowa przesłanka metodyki Montessori. Dziecko - jego rozwój biol...

Pedagogika antyautorytarna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3752

Pedagogika antyautorytarna koncepcja Niell szkoła Summerhill. zorientowana jest na rozwój osobowości skierowana jest przeciwko wychowaniu represyjnemu Dzieci są „potencjałem nadziei” Pedagogika antyautorytarną występuje przeci...

Pedagogika Celestyna Freineta - Fiszki samokontrolne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1967

Pedagogika Celestyna Freineta Poglądy pedagogiczne: Brak zgody na zastaną, martwą duchowo i pełną brutalności szkołę. Pedagogika zdrowego rozsądku, tzn. Wychodziła od tego, co zmysłowo empirycznie dane , trzyma się konkretu , bez wielkich uogólnień i abstrakcyjnych konstrukcji. Idee oscylują wokół...

Pedagogika dialogu i personalistyczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 896
Wyświetleń: 4473

Pedagogika Dialogu Przedstawiciele: M. Buber, Lewina, J. Tischner, J. Tarnowski Def. Pedagogika Dialogu jest nauką o wychowaniu opartą na metodzie dialogicznej Rodzaje dialogu : metoda, proces, postawa Formy dialogu: rzeczowy, personalny, egzystencjal ny ( przekraczanie granic) Dialog jako spot...

Pedagogika emancypacyjna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 4165

Pedagogika emancypacyjna Michał Łukasik W pedagogice emancypacyjnej centralną rolę odgrywa pojęcie emancypacji, czyli wyzwolenia jednostek od społecznej przemocy przez aktywny udział w kreowaniu antyrepresyjnych form wychowania i współżycia, ale i autonomię, wyzwolenie i uzyskanie przez młodego ...

Pedagogika nieautorytarna T. Gordona

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3024

Pedagogika nieautorytarna T. Gordona Pedagog, psychoterapeuta, autor poradników dla nauczycieli, rodziców, wychowawców, animatorów kształcenia dorosłych. Konflikty: Wynikają ze stosowania przez wychowawców fałszywych przekonań. Niszczą wzajemne stosunki z dziećmi. Są chwilą prawdy, próbą, kryzys...

Pedagogika Nowego Wychowania i antyautorytarna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Współczesne kierunki pedagogiki
Pobrań: 777
Wyświetleń: 4809

Pedagogika Nowego Wychowania Oznacza ruch pedagogiczny zmierzający do odnowy szkoły i dokonania radykalnej przemiany modelu wychowania. Cel - wychowanie nowego człowieka. Termin Nowe Wychowanie jest zawiera w sobie wielość tendencji, koncepcji i działań i to zarówno o charakterze metodologicznym ...