Pedagogika Celestyna Freineta - Fiszki samokontrolne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika Celestyna Freineta - Fiszki samokontrolne - strona 1

Fragment notatki:

Pedagogika Celestyna Freineta
Poglądy pedagogiczne: Brak zgody na zastaną, martwą duchowo i pełną brutalności szkołę. Pedagogika zdrowego rozsądku, tzn. Wychodziła od tego, co zmysłowo empirycznie dane , trzyma się konkretu , bez wielkich uogólnień i abstrakcyjnych konstrukcji. Idee oscylują wokół charakterystycznych koncepcji naturalizmu i Nowego Wychowania.
Osiągnięciem pedagogicznym jest swobodna ekspresja. Wokół niej zbudował całą gamę technik pozwalających na aktywizację całej osobowości wychowanka
Techniki te to : swobodny tekst i drukarnia s zkolna, gazetka szkolna, fiszki samokontrolne oraz doświadczenie poszukujące. Swobodny tekst:
Swój punkt wyjścia technika ta znajdowała w bezpośrednich przeżyciach dzieci (w ich potrzebie komunikacji, w kształceniu przeżyć estetycznych i wyobraźni).Tworzone indywidualnie teksty były na forum klasy publicznie prezentowane, omawiane, a ten który najbardziej się podobał - stawał się treścią zajęć łączących w sobie edukację językową, artystyczną, światopoglądową. Teksty, indywidualne prace dzieci i całe gazetki były powielane przez dzieci, wymieniane między szkołami z kraju i zagranicy.
Stwarzało to podstawę solidaryzmu społecznego w duchu równości i miłości bliskiego.
Doświadczenie poszukujące: Technika ta polega na różnych formach gromadzenia informacji potrzebnych do rozwiązania konkretnego problemu wynikającego z zainteresowań i doświadczeń dziecka.
Są tu wywiady terenowe, wycieczki, krótkie referaty, samodzielnie dobierane lektury. Materiały dostarcza tzw. Biblioteka pracy (broszury o charakterze encyklopedycznym).
Porządek do tej pracy wnosi tygodniowy plan pracy i grafik wykonania.
Samokontrola dominująca w szkole uwalnia ucznia od lęku przez nietrafną lub niesprawiedliwą oceną.
Fiszki samokontrolne: Gwarantują pełne opanowanie zagadnienia, a maksymalny wysiłek wniesiony przez ucznia w rozwiązanie problemu musi uzyskać maksymalną ocenę.
Dzieci pracują z fiszkami samokontrolnymi (jedne zawierają problemy, drugie odpowiedzi, trzecie testy), nie oszukują, gdyż pracują dla siebie, nie muszą niczego udowadniać nauczycielowi.
Uwolnienie szkoły od tradycyjnych metod kontroli i oceniania edukacji ucznia.
Gazetka: Zawierała trzy elementy: krytykujemy, winszujemy, życzymy sobie. Dziecko publicznie wyrażało swoje krytyczne opinie o innych i o samym sobie.
Zasadą wychowawczą było, w przypadku jakiegoś wykroczenia - zadość uczynienie. Kara jest zawsze błędem, a najwyżej złem koniecznym.
Bliższa naturze dziecka jest praca indywidualna; dziecko powinno unikać pracy zbiorowej, wykonywanej wg jednego narzuconego rytmu i tej samej treści.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz