Koncepcje wychowania i jej cechy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1806
Wyświetleń: 5089
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcje wychowania i jej cechy - strona 1 Koncepcje wychowania i jej cechy - strona 2 Koncepcje wychowania i jej cechy - strona 3

Fragment notatki:

Interakcja wychowania i jej cechy Wychowanie to oddziaływanie o charakterze interakcyjnym mającym na celu kształtowanie dyspozycji osobowościowych na osobę w każdym wieku przez osobę do tego przygotowaną. W wychowaniu można mówić o interakcji wychowawczej. Charakteryzuje się ona niesymetrycznością (po stronie osoby pełniącej rolę wychowawcy): wywiera wpływ zamierzony,
ma większe możliwości skutecznego wywierana wpływu,
jest osobą dorosłą, a przynajmniej starszą;
wychowanek pozostaje w tej interakcji z tytułu obowiązku lub dobrowolnie;
wychowawca pozostaje w tej interakcji z tytułu zawodu lub dobrowolnie. Koncepcje wychowania i jej cechy Istnieją cztery główne koncepcje wychowania. Są one następujące: koncepcja behawiorystyczna : zakłada, że człowiek jest istotą zewnątrzsterowną, czyli jednostka jest reaktywna, co oznacza, że zachowanie człowieka zależy od uwarunkowań zewnętrznych. Wychowanie to bezpośrednie oddziaływanie na wychowanków w formie manipulacji i indoktrynacji oraz zestawem nagród i kar. Jednakże istnieje preferencja stosowania wzmocnień pozytywnych, gdyż stosowanie kar w procesie wychowawczym nie eliminuje zachowań niepożądanych, a jedynie tłumie je lub zahamowuje na jakiś czas; ( John B. Watson , Carl Hovland , Robert Sears , John Dollard , Neal Miller , Hobart Mowrer , Joseph Wolpe i Albert Bandura ); koncepcja humanistyczna : jednostka z natury jest aktywna i samodzielna, jest podatna na zachowania reaktywne, stanowi podmiot działań wychowawczych, jednostka ma prawo i obowiązek ponoszenia odpowiedzialności za własny rozwój i aktualizowanie drzemiących w nim możliwości, dojrzale i pełniej wpływa na kształt swojego życia, dzieje się tak za pomocą procesowi samorealizacji i samoaktualizacji, co stanowi wodzoną cechę człowieka, człowiek staje się zły tylko w przypadku odejścia od niej, wychowanie ma stwarzać warunki do warunki sprzyjające samorealizacji wychowanków; ( Abraham H. Maslow , Carl R. Rogers , Frederick S. Perls ); koncepcja psychospołeczna : kształtowanie osobowości zależy - oprócz od czynników biologicznych - od warunkowania społecznego., człowiek jest istotą społeczną, jest ściśle związany z innymi ludźmi i od nich w dużej mierze zależną, zachowanie człowieka zależy od sytuacji społecznej, warunki życia społecznego mogą sprzyjać procesowi wychowania, wyraźnie go ograniczać lub wpływać na niego destrukcyjnie, istotną rolę odgrywają warunki środowiskowe oraz rodzinne, skuteczność procesu wychowania zależy od zaspakajania indywidualnych potrzeb psychospołecznych wychowanków (potrzeba bezpieczeństwa, przynależności, miłości), znaczącą rolę w procesie wychowania zajmuje współżycie i współdziałanie wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych  poprawne stosunki interpersonalne; (

(…)

… procesu wychowania zależy od zaspakajania indywidualnych potrzeb psychospołecznych wychowanków (potrzeba bezpieczeństwa, przynależności, miłości), znaczącą rolę w procesie wychowania zajmuje współżycie i współdziałanie wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych  poprawne stosunki interpersonalne; (Alfred Adler, Erich Fromm, Karen Horney, Harry S. Sullivan);
koncepcja pedagogiczna: (Janusz Korczak
… korekcyjne (typu „przekształcić...”, „zmienić...”, np.: postawę, przekonania).
Istnieją różne sposoby uzasadniania celów wychowania:
wykazywanie zgodności celów wychowania z wartościami, a zwłaszcza wartości uniwersalnymi, czyli ogólnoludzkimi wartościami poznawczymi, moralnymi i estetycznymi, zogniskowanymi związanymi wokół transcendentalnej triady: prawdy, piękno, dobro. W teorii wychowania zwraca…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz