Dziedziny wychowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2541
Wyświetleń: 7035
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dziedziny wychowania - strona 1 Dziedziny wychowania - strona 2

Fragment notatki:

Ideał wychowawczy a jego realizacja Ideał wychowawczy : zestaw harmonijnie zintegrowanych ze sobą takich celów, dający opis dojrzałej osobowości człowieka. Z tym pojęciem związany jest wzór osobowy , który rozumiemy jako opis konkretnego człowieka, jego osobowości, postępowania i dokonań (nie musi to być osoba żyjąca „tu i teraz”). Każdy ideał wychowawczy może być przedstawiony za pomocą różnych wzorów osobowych. Ideał wychowawczy stanowi podstawę do wyprowadzania bardziej szczegółowych celów wychowania, jednakże nie możliwe jest jego realizowanie bez wyłonienia z niego szeregu celów bardziej szczegółowych. Cele cząstkowe („etapowe”), które składają się na cele naczelne ideału wychowawczego, uwzględniają dodatkowe przesłanki ograniczające zakres każdego celu. Owe przesłanki dostarczane są za pomocą jednocześnie krzyżujących się zasad klasyfikacyjnych. Główne zasady to :
zasada klasyfikacji psychologicznej: dotyczy dyspozycji psychicznych;
zasada klasyfikacji rozwojowych: dotyczy stadiów rozwojowych;
zasada klasyfikacji praktyczno - wychowawczych: wyłonienie tych rodzajów aktywności, do których wychowanek powinien być wdrażany. Dziedziny wychowania
Wychowanie jest procesem niezwykle złożonym. Wkracza ono w różne sfery wychowanków. Sfery te konstytuują pewien osobliwy rodzaj wychowania, który zwykło nazywać się dziedziną wychowania . A zatem można mówić o wychowaniu: moralnym, estetycznym, patriotycznym, prorodzinnym (seksualnym), religijnym, zdrowotnym, fizycznym. Wychowanie moralne (nazwy zamienne to wychowanie do wartości oraz wychowanie etyczne ): ma celu zapoznanie dzieci i młodzieży z normami określającymi ludzkie powinności oraz wartościami moralnymi, będących zarazem istotnym odniesieniem do wyrażania swoich sądów i ocen moralnych łącznie z akceptacją określonych norm i wartości moralnych. Uczy ono także występowanie w obronie powszechnie uznawanej moralności, czyli ogółu obowiązujących norm i wartości moralnych (zwłaszcza wartości uniwersalnych i ponadczasowych), wzorów i ideałów moralnych; umożliwia także uwewnętrznienie sądów i ocen, norm i wartości moralnych (internalizacja).
Wychowanie estetyczne : (nazwa zamienna to wychowanie do sztuki ): kształtowanie wrażliwości i kultury koniecznej dla przeżywania, poznawania i oceny zjawisk estetycznych. Zajmuje się rozwijaniem wrażliwości na piękni i kulturę odnoszące się zarówno do świata natury, jak i dokonań ludzkich. Jednakże wychowanie estetyczne ma także oddziaływać na sferę intelektualną (wzbogacanie wiedzy i myślenia osobistego), moralno - społeczną (zdobywanie podstaw oceny moralnej i umiejętności rozumienia sytuacji ludzkich, a zatem lepsze porozumienie z drugim człowiekiem), jest to także rozwijanie wyobraźni i pobudzanie dyspozycji twórczych.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz