Klasyfikacja dziedzin wychowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2443
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja dziedzin wychowania - strona 1

Fragment notatki:

Klasyfikacja dziedzin wychowania według tego, co one w człowieku kształtują :
wychowanie moralne ( działanie obejmujące ukształtowanie w osobowości człowieka postaw ideowych, społecznych, interpersonalnych tak, aby tworzyły one integralną całość)
wychowan ie estetyczne ( kształcenie estetycznej wrażliwości, estetycznej kultury w sensie postawy, stosunku człowieka do sztuki czy do tego, „co estetyczne”) wychowanie umysłowe ( kształtowanie pozytywnej motywacji i postaw wobec nauki jako wytworu umysłu ludzkiego, wobec pracy umysłowej i zaszczepianie potrzeby rozwijania własnego umysłu wychowanków)
wychowanie patriotyczne ( kształtowanie przywiązania do kraju ojczystego, jego przeszłości i teraźniejszości , kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jego wielostronny rozwój i miejsce wśród innych krajów, uświadamianie wychowankom ich obowiązków wobec własnego kraju) wychowanie seksualne ( ogół działań i wpływów zmierzających do ukształtowania u dzieci i młodzieży postaw szacunku i zrozumienia wobec przedstawicieli płci odmiennej oraz takich uczuć wzajemnych, jakie są warunkiem wytwarzania się prawidłowych relacji między dziewczętami i chłopcami)
wychowanie społeczne ( wdrążanie ludzi do zachowań zgodnych z przyjętymi w danym społeczeństwie normami umożliwiającymi harmonijne współżycie) Klasyfikacja dziedzin wychowania ze względu na sfery rzeczywistości, których dotyczy :
-wychowanie przez życie społeczne, -wychowanie przez naukę, -wychowanie przez sztukę, -wychowanie przez pracę, -wychowanie przez sport.
Ideał wychowania - pełny opis zintegrowanych cech człowieka, wartościowych z punktu widzenia interesów całego społeczeństwa, jego odłamów lub grup. Ideał jest postulowanym kształtem dojrzałej osobowości. Ideał ma określoną strukturę. Poszczególnymi jego elementami są cele wychowania. Realizacja danego celu zbliża jednostkę do ideału. Proces przybliżania się do ideału ma kilka etapów :
- cele nadrzędne (ich treścią są wartości uniwersalne - prawda, dobro i piękno)
- wybór strategii kierunkowej wychowania ( kształtowanie postaw wychowanka wobec różnych obiektów rzeczywistości i jego samego) lub strategii instrumentalnej (rozwijanie różnych zdolności i dyspozycji osobowości, dzięki którym człowiek poznaje świat i go zmienia)
- cele etapowe (określony standard rozwoju osobowości wyróżniony na podstawie kryterium wieku życia)
-cele operacyjne (cele realizowane na konkretnych zajęciach dydaktycznych i wychowawczych)

(…)


Klasyfikacja dziedzin wychowania według tego, co one w człowieku kształtują :
wychowanie moralne (działanie obejmujące ukształtowanie w osobowości człowieka postaw ideowych, społecznych, interpersonalnych tak, aby tworzyły one integralną całość)
wychowanie estetyczne (kształcenie estetycznej wrażliwości, estetycznej kultury w sensie postawy, stosunku człowieka do sztuki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz