Pojęcia wychowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2786
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcia wychowania - strona 1

Fragment notatki:

Prowadzony był w Colegium Balticum w Szczecinie przez mgr Agnieszkę Dębicką-Niemiec. Tematem przewodnim notatki są pojęcia wychowania. Plik zawiera 11 stron materiałów.

Informacje poruszają kwestie takie jak: akomodacja, aproksymacja, socjalizacja, inkulturacja, opieka, cel wychowania, dziedziny wychowania, interakcja, błędy wychowawcze, skutki doraźne, skutki odległe w czasie.

Pojecie wychowania
Ujecie szeroki -poprzez wychowanie te rozumie się wszystkie rodzaje działań społecznych , które charakteryzują się działaniami:
AKOMODACJA-przystosowanie jednostek lub grupy do warunków i wymagań społecznych
APROKSYMACJA-wskazywanie i przybliżanie jednostką ich możliwości oraz form zachowania jakie powinny charakteryzować człowieka należącego do danej społeczności
INDOKTRYMACJA- systematyczny i zorganizowany wpływ na poglądy i przekonania jednostek lub grupy.
Ujecie wąskie-wychowanie to byt społeczny, będący wytworem przynajmniej dwóch osób, pomiędzy którymi zachodzi relacja wyrażająca się w przekraczaniu przestrzeni międzypodmiotowej za pomocą obranej formy kontaktu, w ramach którego podmiot wychowujący, kierując się powszechnie uznanym dobrem umożliwia podmiotowi wychowywanemu osiągnąć wzrost własnej tożsamości” aspekt teleologiczny: osiągnięcie wzrostu tożsamości przez podmiot wychowywanyaspekt prakseologiczny: dwustronna, dwukierunkowa, dynamiczna relacja międzypodmiotowa.
Socjalizacja - przygotowanie człowieka do życia w społeczeństwie poprzez udział w grupach społecznych i ich kulturze.Socjalizacja uczy współżycia ze społeczeństwem, uczy pełnienia ról społecznych, norm, uczy panowania nad emocjami, popędami, wpaja człowiekowi aspiracje, daje mu kwalifikacje, sprawności, umiejętności techniczne. Prowadzi do konformizmu (życia w zgodzie z przyjętymi zasadami, zachowania zgodnego z oczekiwaniami społecznymi)
Inkulturacja - inaczej wzrastanie w kulturę to termin uwzględniający proce nabywania (uczenia się kultury) i proces wzrastania w kulturę danego społeczeństwa gdzie jednostka staje się integralnym jego członkiem i nosicielem kultury. Rozumiana jest jako przejawy wyuczonego doświadczenia które wyróżnia człowieka od innych istot i przy pomocy którego po urodzeniu i późniejszym życiu nabywa on kompetencji swojej kultury. Może być uwarunkowany świadomie i nieświadomie.
OPIEKA - wspomaganie, wspieranie człowieka w rozwoju. Dzięki opiece zapewnia się prawidłowe warunki wychowawcze. Opieka i wychowanie wzajemnie przenikają się. (Łobocki).Rodzaje opieki:- materialna- moralna- zdrowotna- prawna- wychowawcza
3.Rola wartości w wychowaniu
. Wartości w wychowaniu:
są busolą wyznaczającą kierunek postępowania - wychowanie niewprowadzające wartości nie przygotowuje do podejmowania ważnych decyzji
ważna jest ich obecność w wychowaniu ze względu na współczesne procesy społeczne
wychowanie do wartości jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego społeczeństwa, takie jak:
- pluralizm, który umożliwia istnienie podmiotowości i wewnętrznej autonomii jednostki oraz jej osobistej odpowiedzialności za losy narodu i państwa; występuje tu wolność wobec prawa i z tej racji

(…)

…, na której realizowane są konkretne, sformułowane przez nauczyciela cele kształcenia i wychowania są uczniowie, pedagog pogłębiający ich wrażliwość moralną i poznawczą, kształtujący różne umiejętności czyli cele kierunkowe i operacyjne wyprowadzone z ideału, oraz realizujący treści z poszczególnych dziedzin wychowania. W każdym momencie ma on świadomość ideału wychowawczego.
Wzór osobowy-przez wzór osobowy najczęściej…
… natomiast teoria wychowania ma za zadanie opracowanie działań praktycznych , które umożliwiają realizacje tych wartości w procesie wychowania.
Wartości religijne- źródłem tych celów jest dekalog a ich twórcą jest Bóg. Przykazania boskie są odwieczne a oparte na nich cele tworzą przyszły ideał człowieka.
Wychowanie dla przyszłości- utrzymywanie wychowanka tylko w zakresie sytuacji aktualnej może doprowadzić do zamykania społeczeństwa na nowe idee , do zastoju rozwoju . stanowiąc cel wychowania należy wybiegać w przyszłość nawet w tedy kiedy chce się utrzymać stan dotychczasowy.
8.Metody wychowania
Metoda: to pewien sposób postępowania z wychowankiem. W dosłownym znaczeniu - metoda to droga (jaką obiera wychowawca z wychowankiem). Najważniejsza rzecz w wychowaniu to właśnie metoda. Od niej zależy wszystko. Metody…
…, jego odłamów lub grup. Ideał jest postulowanym kształtem dojrzałej osobowości. Charakteryzuje się on określonym zestawem cech wartościowych z punktu widzenia tradycji kulturowej, potrzeb społecznych czy wymagań dominującej ideologii. Przyjęcie określonego ideału wyznacza wybór metod i środków działania. Ideał wychowawczy - to przełożenie określonych celów kształcenia i wychowania na całościową wizję pożądanej…
… podejmowania przez wychowanków trudu psychicznego i fizycznego.
m nagradzania i karania
NAGRODA
wybiórczość w stosowaniu nagród
brak uzasadnienia
nagradzanie - rozwija postawy konsumpcyjne
KARANIE
niska skuteczność karania
stosowanie karania zbiorowego
eksponowanie kar fizycznych w wychowaniu
powstanie zaburzeń emocjonalnych
W dzisiejszych czasach okazuje się iż ten rodzaj metody wychowania jest wielce…
… analizy i syntezy, wnioski i uogólnienia
Wychowanie zdrowotne i fizyczne
Dostarcza wiedzy o organizmie ludzkim oraz kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych i wykorzystanie ich jako element wychowawczy. Obejmuje wszechstronny rozwój fizyczny wychowanków, kształtuje przyzwyczajenia higieniczne. Cel: dostarcza wiedzy o zdrowiu i postaw zdrowotnych; przestrzeganie higieny, sposoby odżywiania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz