Antropologia kultury - strona 4

Możliwe 3 warianty sytuacji językowej

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Wojciech Birek
 • Antropologia kultury
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Możliwe 3 warianty sytuacji językowej: Język posiada wyłącznie formę oralną [klasyczne wspólnoty prymitywne] Istnieje forma mówiona i pisana, którą posługują się wszyscy, jedynie wąska wyspecjalizowana grupa ludzi język ma tylko formą pisaną, gdyż: forma oralna zanikła, nigdy nie istniała Odmie...

Antropologia kultury notatki i test

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr Magdalena Roszczynialska
 • Antropologia kultury
Pobrań: 3661
Wyświetleń: 6888

"Niniejszy wykład nie odnosi się do poziomu wiary (filozofii, teologii) – o człowieku mówi się tu jako o organizmie biologicznym i nie upatruje w nim jakiejś odrębnej, ontologicznie różnej od innych bytów zwierzęcych istoty. Nawet jeśli kilka milionów lat temu dokonało się skokowe zwiększenie obję...

Antropologia kulturowa - wykłady - różnorodność kultur

 • Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Anna Barska
 • Antropologia kultury
Pobrań: 1533
Wyświetleń: 9989

10 PRZEDMIOT ANTROPOLOGII różnorodność kultur całościowe podejście do człowieka i kultury ośrodki myśli antropologicznej - amerykańska, brytyjska, francuska tradycja uprawiania antropologii. I. ANTROPOS - istota ludzka LOGOS- wiedza, słowo, nauka Antropologia - nauka zajmująca się badaniem lud...

Antropologia kulturowa ćwiczenia

 • Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Anna Barska
 • Antropologia kultury
Pobrań: 427
Wyświetleń: 4543

Zagadnienia, jakie w nim omówiono, to m.in.: System Kula, naramienniki - charakterystyka, cechy charakterystyczne kultury. A także m.in.: omówienie ludności Dobu, definicja Wabu-Wabu, wzory kultury, opis etnograficzny oraz definicje osobowości. Obszar badań: wyspy Morza Południowego - Nowa Gwinea ...

Antropologia kultury - materiały

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Antropologia kultury
Pobrań: 1603
Wyświetleń: 7000

Dwa z nich to opracowania na postawie wymienionej literatury a trzeci to test. Dokument dotyczący antropogenezy porusza zagadnienia takie jak: ewolucja a nauka kościoła katolickiego, antropogeneza, Karol Darwin, antyewolucjonizm, czas powstania człowieka, zegar molekularny, koncepcje człowieka, dwu...

Opracowania, Aron Guriewicz, Cóż to jest... czas?

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 1722
Wyświetleń: 3542

Aron Guriewicz „Cóż to jest… czas?” (Magdalena Lalak, 111-123) Aron Guriewicz „Cóż to jest… czas?” ŚREDNIOWIECZE: Przejście od pogaństwa do chrześcijaństwa  - zmiana struktury czasowych wyobrażeń średniowiecznej Europy. - archaiczne pojmowanie czasu zepchnięte na drugi plan. Kalendarz pogań...

Opracowania, Beuys -Każdy artystą

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1127

J. Beuys „Każdy artystą” (Anna Kucman; 609-613) najbardziej popierniczony tekst jaki wpadł mi w ręce, proszę o zrozumienie czytają notatki - autor tego tekstu musi mieć schizofrenie i bardzo trudno zrozumieć co ma na myśli nowy obraz człowie...

Opracowania, D. Bell-Od etyki protestanckiej do postawy konsumpcyjnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1232

D. Bell „Od etyki protestanckiej do postawy konsumpcyjnej” (Agata Kozłowska; 521-527) Protestancka etyka i purytańska postawa ustalały kodeks, który kazał cenić pracę, trzeźwość, powściągliwość płciową i życie wstrzemięźliwe. Określały one ramy moralności i społecznego poważania. Kultura postmoder...

Opracowania, E. Barba Teatr-kultura

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

E. Barba „Teatr-kultura” (Jakub Koszański; 602-608) Ten tekst jest mocno… niedostosowany. Pisze jego streszczenie, ale szczerze mówiąc niewiele z niego wynoszę. Teatr nie wytwarza tylko towaru, ale i emocje między ludzkie. Teatr trzeci to negacja teatru tradycyjnego i awangardy. To tzw. ciemna ...

Opracowania, E. Morin Kultura czasu wolnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1631

E. Morin „Kultura czasu wolnego” (Katarzyna Leśniewska; 555-562) Konsumpcjonizm kultury masowej wpisany jest w czas wolny współczesnego społeczeństwa. Czas wolny w chwili obecnej nie jest tylko demokratycznym rozszerzeniem swobody czasowej...