Antropologia kultury notatki i test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 4116
Wyświetleń: 8218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Antropologia kultury notatki i test - strona 1 Antropologia kultury notatki i test - strona 2 Antropologia kultury notatki i test - strona 3

Fragment notatki:


"Niniejszy wykład nie odnosi się do poziomu wiary (filozofii, teologii) – o człowieku mówi się tu jako o organizmie biologicznym i nie upatruje w nim jakiejś odrębnej, ontologicznie różnej od innych bytów zwierzęcych istoty. Nawet jeśli kilka milionów lat temu dokonało się skokowe zwiększenie objętości ludzkiego mózgu wskutek - być może – mutacji polegającej na skasowaniu dwu chromosomów, a dokładniej, ich fuzji z parą innych chromosomów i w efekcie pomniejszeniu ogólnej liczby chromosomów z 48 (tyle mają szympansy) do 46, nie jest to różnica jakościowa, lecz ilościowa. "
"4. Kultura i kultury: Kultur - w sensie dystrybutywnym (to znaczy, że przysługują jakiejś zbiorowości) – jest wiele, natomiast kultura – w sensie atrybutywnym (jako niezbywalna cecha) – jest właściwa człowiekowi jako istocie biologicznej, jedna. Porównywanie różnorodnych kultur pozwala na wyodrębnienie specyficznych cech człowieka, stworzenie pewnej wspólnej płaszczyzny porozumienia co do tego, kim jest człowiek. Antropologia ma ambicję zdefiniowania człowieka lub – ładniej rzecz ujmując – ambicję opisania kondycji ludzkiej."

Wykład II: Pochodzenie człowieka (= antropogeneza). Na podstawie: R. Leakey, Pochodzenie człowieka; publikacje prasowe. O antropogenezie czytaj też artykuł K. Sabatha: http://www.ewolucja.org/d3/d35-1a.html. Zagadnieniom tym poświęcony jest także specjalny numer „Świata Nauki” (Scientific American) 1(7) 2006.
Zagadnienia: Początki antropologii fizycznej i pojęcie ewolucji. Dwunożność - oddzielenie się ok. 7 mln lat temu bezogoniastej dwunożnej małpy od gatunku małp. Radiacja adaptacyjna - powstanie odmian człowiekowatych - rozprzestrzenienie się hominidów między 7 z 2 mln lat temu. Powstanie między 3 a 2 mln lat homo. Uspołecznienie człowieka. Narzędzia, współpraca, mięsożerność. Pochodzenie człowieka współczesnego.
Motto: „Człowiek - istota dwunożna nieopierzona”, Arystoteles.
Uwagi: 1. Niektóre pytania paleoantropologii pozostaną bez odpowiedzi (pytanie o drzewo genealogiczne człowieka - np. czy keniantrop, żyjący 14 mln lat temu, był przodkiem człowieka, pytanie o skokowy wzrost objętości mózgu, o pojawienie się mowy itp.). 2. Ewolucja a nauka kościoła katolickiego: „W konsekwencji, te teorie ewolucji, które inspirując się określoną filozofią uważają, że duch jest wytworem sił materii ożywionej lub prostym epifenomenem tejże materii, są nie do pogodzenia z prawdą [katolicką] o człowieku. Co więcej, nie są w stanie uzasadnić godności człowieka. W przypadku człowieka mamy zatem do czynienia z różnicą natury ontologicznej, można wręcz powiedzieć - ze `skokiem' ontologicznym. Czy jednak głosząc tę tezę o nieciągłości ontologicznej nie negujemy owej ciągłości fizycznej, która wydaje się stanowić nić przewodnią badań nad ewolucją, podejmowanych na płaszczyźnie fizyki i chemii? Analiza metody stosowanej w różnych dziedzinach wiedzy pozwala pogodzić ze sobą dwie wizje, które mogłyby się wydawać całkowicie sprzeczne. Nauki doświadczalne z coraz większą dokładnością badają i opisują wielorakie przejawy życia umieszczając je na skali czasowej. Moment przejścia do sfery duchowej nie jest przedmiotem obserwacji tego rodzaju. Może ona jednak ujawnić - na płaszczyźnie doświadczalnej - cały zespół bardzo ważnych oznak specyficzności istoty ludzkiej. Natomiast doświadczenie poznania metafizycznego, samoświadomości i zdolności do refleksji, sumienia i wolności czy wreszcie doświadczenie estetyczne i religijne należą do sfery analizy i refleksji filozofic ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz