Antropologia kultury - materiały

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1722
Wyświetleń: 7399
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Antropologia kultury - materiały - strona 1

Fragment notatki:

Dwa z nich to opracowania na postawie wymienionej literatury a trzeci to test. Dokument dotyczący antropogenezy porusza zagadnienia takie jak: ewolucja a nauka kościoła katolickiego, antropogeneza, Karol Darwin, antyewolucjonizm, czas powstania człowieka, zegar molekularny, koncepcje człowieka, dwunożna małpa, zysk ewolucyjny z dwunożności, dymorfizm płciowy, poligamia, patrylokalizm, rodzaje i gatunki człowiekowatych, homo habilis, homo erectus, przemysł olduwajski, przemysł aszelski, sukces ewolucyjny, człowiek łowca, koncepcja podziału zdobyczy, wspólne jedzenie, pochodzenie człowieka współczesnego, kromaniończyk, neandertalczyk, hipoteza wieloregionalna, hipoteza pożegnania z Afryką, koncepcja "mitochondrialnej Ewy".
Dokument "Antropologia jako nauka" porusza zagadnienia takie jak: etnocentryzm, poznanie antropologiczne, nauka wyzwalająca, antropologia biblijna, relatywizm kulturowy, wiedza lokalna, badania "emiczne", etnografia, etnologia, antropologia, solidarność społeczna, metoda scjentystyczna, idiografizm.


Wykład II: Pochodzenie człowieka (= antropogeneza). Na podstawie: R. Leakey, Pochodzenie człowieka; publikacje prasowe. O antropogenezie czytaj też artykuł K. Sabatha: http://www.ewolucja.org/d3/d35-1a.html. Zagadnieniom tym poświęcony jest także specjalny numer „Świata Nauki” (Scientific American) 1(7) 2006.
Zagadnienia: Początki antropologii fizycznej i pojęcie ewolucji. Dwunożność - oddzielenie się ok. 7 mln lat temu bezogoniastej dwunożnej małpy od gatunku małp. Radiacja adaptacyjna - powstanie odmian człowiekowatych - rozprzestrzenienie się hominidów między 7 z 2 mln lat temu. Powstanie między 3 a 2 mln lat homo. Uspołecznienie człowieka. Narzędzia, współpraca, mięsożerność. Pochodzenie człowieka współczesnego.
Motto: „Człowiek - istota dwunożna nieopierzona”, Arystoteles.
Uwagi: 1. Niektóre pytania paleoantropologii pozostaną bez odpowiedzi (pytanie o drzewo genealogiczne człowieka - np. czy keniantrop, żyjący 14 mln lat temu, był przodkiem człowieka, pytanie o skokowy wzrost objętości mózgu, o pojawienie się mowy itp.). 2. Ewolucja a nauka kościoła katolickiego: „W konsekwencji, te teorie ewolucji, które inspirując się określoną filozofią uważają, że duch jest wytworem sił materii ożywionej lub prostym epifenomenem tejże materii, są nie do pogodzenia z prawdą [katolicką] o człowieku. Co więcej, nie są w stanie uzasadnić godności człowieka. W przypadku człowieka mamy zatem do czynienia z różnicą natury ontologicznej, można wręcz powiedzieć - ze `skokiem' ontologicznym. Czy jednak głosząc tę tezę o nieciągłości ontologicznej nie negujemy owej ciągłości fizycznej, która wydaje się stanowić nić przewodnią badań nad ewolucją, podejmowanych na płaszczyźnie fizyki i chemii? Analiza metody stosowanej w różnych dziedzinach wiedzy pozwala pogodzić ze sobą dwie wizje, które mogłyby się wydawać całkowicie sprzeczne. Nauki doświadczalne z coraz większą dokładnością badają i opisują wielorakie przejawy życia umieszczając je na skali czasowej. Moment przejścia do sfery duchowej nie jest przedmiotem obserwacji tego rodzaju. Może ona jednak ujawnić - na płaszczyźnie doświadczalnej - cały zespół bardzo ważnych oznak specyficzności istoty ludzkiej. Natomiast doświadczenie poznania metafizycznego, samoświadomości i zdolności do refleksji, sumienia i wolności czy wreszcie doświadczenie estetyczne i religijne należą do sfery analizy i refleksji filozoficznej, podczas gdy teologia odkrywa ich sens ostateczny, zgodny z zamysłem Stwórcy”

(…)

… są zagadnienia stanu natury, dzikości i tzw. pierwotnej umowy społecznej. „Stan natury” to prototypowe ujęcie społeczeństwa pierwotnego. Oświeceniowe pojmowanie „człowieka dzikiego” (jako antytezy cywilizowanego, przy czym obojętne, czy waloryzowanego dodatnio czy ujemnie) prowadzi do przekonania, że teraźniejszość kultur plemiennych odpowiada przeszłości cywilizacji europejskiej - ponieważ dla rozwoju nauki…
… - ewolucjonizm schematyczny. Ośrodkowe pojęcia tego kierunku to: społeczeństwo pierwotne, umysł pierwotny i kultura. Johann Josef Bachofen, Edward Burnett Tylor, James Frazer (najwybitniejsi przedstawiciele tej szkoły) ujmują człowieka naturalnego jako nieświadomego, racjonalnego z natury, lecz o ograniczonych możliwościach intelektualnych, w miejsce logiki posługującego się magią. Człowiek ten organizuje się w najprostsze formy organizacji społecznej. W miarę rozwoju kultury (i upływu czasu) formy organizacji społecznej stają się coraz bardziej skomplikowane.
Społeczeństwo pierwotne jest pokazywane jako odbicie - à rebours - cywilizacji europejskiej. Ta cechuje się rządem, państwowością terytorialną, tj. osiadłym trybem życia, rodziną monogamiczną, własnością prywatną. Tamto więc: bezrządem, nomadycznością…
…, lecz przez Morze Czerwone. Niewykluczone, że migrującymi byli żyjący na wschodnim wybrzeżu Afryki zbieracze owoców morza (a nie padlinożercy czy ekspansywni łowcy).
ZASTĄPIENIE POPULACJI PRZEDWSPÓŁCZESNYCH
przez rzeź (jest to całkiem niewykluczone, podobnie, jak biały człowiek wyniszczył niemal całkowicie rodzime populacje obu Ameryk i Australii)
lub przez dominację ewolucyjną - w modelu Ezry Zubowa…
…)człowiek rozumny, myślący
c)człowiek wyprostowany, dwunożny
31. Za prymarny, podstawowy stan kultury można uznać:
a)wielokulturowość, krzyżówkę kulturową
b)kulturę homogeniczną, jednolitą
c)kulturę globalną, uniwersalną
32. Eurocentryzm oznacza:
a) rodzaj etnocentryzmu będący spadkiem po porządkach kolonialnych
b) rodzaj multikulturalizmu charakterystyczny dla Unii Europejskiej
c) umieszczenie własnej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz