Wykład 13 - ewolucjonizm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 13 - ewolucjonizm - strona 1 Wykład 13 - ewolucjonizm - strona 2 Wykład 13 - ewolucjonizm - strona 3

Fragment notatki:


EWOLUCJONIZM - wykład nr 13 30.05.2006
S y s t e m a t y k a n a c z e l n y c h Obecnie uważa się że naczelne pochodzą od ssaków spokrewnionych z owadożernymi (Wiewióreczniki). Jest to 1 z 4 podrzędów naczelnych, uważany za najbardziej prymitywny. Historia naczelnych związana jest z III rzędem (głównie paleocenem - 60 mln lat temu).
Plezjadapidy (Plesiadapiformes) - bardzo zróżnicowana grupa (rząd) naczelnokształtnych, przypominających wiewiórki ssaków Rozwój naczelnych nastąpił w eocen ie (55 mln lat temu) Wyraki Tarsiidae - wyrak upiór - kiedyś należały do małpiatek.
Wyróżnia się 2 grupy (nadrodziny) eoceńskich naczelnych powstałych z rodzaju Adapis : lemurokształtne adapidy i wyrakokształtne omomyidy U obu grup na które wydywergowały Adapis nastąpiła redukcja zębów przedczłonowych. [przednaczelne miały 4 zęby]
I2 C1 P4 M4 u pierwotnych naczelnych I2 C2 P2 M4 u rozwiniętych naczelnych (małpiatki) Oligocen (38 mln lat temu) rozwój małp - powstała cała masa rodzajów. Badacze dzielili się na rozszczepiaczy (tworzyli nowe rodzaje) i zlepiaczy ( redukcja liczby rodzajów)
Oligopithecus - najstarszy rodzaj naczelnych zaliczany do małp (2 zęby przedczłonowe) Parapithecus Ediopitekus ?? przodek Gibonów Propliopithecus ?? Radiacja małp właściwych - duże zróżnicowanie. Kto jest przodkiem Hominidów wśród najstarszych form = Oligopithecu s
Miocen - 25 mln lat temu - rozwój małp. Dzielimy je na dwie grupy:
Driopiteki - rodzaj związany z Edopitekus (Europa) - charakteryzują się małym kłem, wśród nich są grupy o znacznym i małym dymorfizmie płciowym. W linii ewolucyjnej prowadzącej do człowieka dymorfizm coraz bardziej się uwidacznia.
Ramapiteki (Kenia)
Siwapiteki - przodkowie Orangutanów
Gigantopiteki - największy z kiedykolwiek żyjących naczelnych
Nie ma materiałów z pliocenu (4 mln trwał) nie ma osadów, pliocen = czarna dziura
Przejście od małp do Hominidów nie jest jeszcze do końca wyjaśnione.
Kiedyś uważano, ze człowiek powstał w Afryce wschodniej ale najstarsze okazy znaleziono na zachodzie Afryki, w pobliżu jeziora Czad, na północ od Nigerii. Hominidy formy:
1) NEANDERTALCZYK ( Homo neanderthalensis ) Odkryto go za Darwina i dziś jest odrębnym gatunkiem kiedyś jako Homo sapiens neanderthalensis . 2) CZŁOWIEK WYPROSTOWANY ( H omo erectus) poszukiwano stadia pośredniego między człowiekiem a małpami człekokształtnymi (Hegel wskazał cechy jakie powinien mieć właśnie taki osobnik. Znaleziono ząb w Afryce, który odpowiadał właśnie takiemu pierwotnemu Hominidowi

(…)

… Afryki, w pobliżu jeziora Czad, na północ od Nigerii. Hominidy formy:
1) NEANDERTALCZYK (Homo neanderthalensis)
Odkryto go za Darwina i dziś jest odrębnym gatunkiem kiedyś jako Homo sapiens neanderthalensis. 2) CZŁOWIEK WYPROSTOWANY (Homo erectus)
poszukiwano stadia pośredniego między człowiekiem a małpami człekokształtnymi (Hegel wskazał cechy jakie powinien mieć właśnie taki osobnik. Znaleziono ząb…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz