Opracowania, D. Bell-Od etyki protestanckiej do postawy konsumpcyjnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowania, D. Bell-Od etyki protestanckiej do postawy konsumpcyjnej - strona 1 Opracowania, D. Bell-Od etyki protestanckiej do postawy konsumpcyjnej - strona 2

Fragment notatki:

D. Bell „Od etyki protestanckiej do postawy konsumpcyjnej” (Agata Kozłowska; 521-527)
Protestancka etyka i purytańska postawa ustalały kodeks, który kazał cenić pracę, trzeźwość, powściągliwość płciową i życie wstrzemięźliwe. Określały one ramy moralności i społecznego poważania. Kultura postmodernistyczna tal 60 - kontrkultura - zinterpretowana została jako zaprzeczenie etyki protestanckiej, odrzucenie purytanizmu i ostateczny atak na wartości mieszczańskie. Etyka prots. i postawa purytańska jako zjawiska społ. uległy erozji dużo wcześniej. Załamanie się tradycyjnego mieszczańskiego sytemu wartości było w gruncie rzeczy produktem burżuazyjnego systemu gospodarczego, a ściślej mówiąc - funkcjonowania wolnego rynku. W USA był to światopogląd związany z rolniczym, małomiasteczkowym, kupieckim i rzemieślniczym trybem życia. J. Edwards jako purytanin i B. Franklin jako protestant. Myśli i pisma tych 2 ludzi określiły zasady i cnoty Amerykanów. Każdy purytanin zobowiązywał się do przykładnego życia. Wymogi kalwinizmu, nawet w pierwszych ame. koloniach, ulegały stale stępieniu wraz z tym, jak nowe doktryny - np. arminianizm - usiłowały zastąpić absolutną predestynację przez warunkowy wybór. Edwards doprowadził do odnowienia owego psychologicznego mechanizmu, dzięki któremu jednostka mogła starannie kontrolować samą siebie i utrzymywać się w ryzach. O ile Edwards był intuicyjnym purytaninem, o tyle Franklin - pragmatycznym, utylitarnym protestantem. Był ucieleśnieniem typowo am. tendencji samodoskonalenia się. Kluczowym terminem jego słownictwa była użyteczność. Sądził, iż użytecznie jest wierzyć w Boga, bo Bóg wynagradza cnoty i karze grzechy. Społecznością rządziła racjonalna moralność, w ramach której prawo moralne było zimną i słuszną koniecznością. Sednem purytanizmu było potężne dążenie do uregulowania codziennych zachowań. Założyli swoją społ. opierając się na umowie, zgodnie z którą wszyscy jej członkowie żyli we wzajemnym porozumieniu. Prywatne grzechy zagrażały nie tylko samemu sprawcy, ale całej społ.: nie przestrzegając wymogów umowy można było ściągnąć gniew boży na wszystkich. Każdy był świadom grzechów pokusy oraz pokus ciała. W rezultacie purytanie mieli skłonność do samooskarżania się, a będąc grzesznikami - kwitło bowiem i swobodne życie seksualne, i bukoliczny realizm w sprawach seksu - skłonni byli do kajania się. Pojawił się problem utrzymania wśród mieszkańców jakiegoś porządku społ. Miasteczko składające się z kilkuset rodzin nie było w stanie więzić wszystkich, którzy łamali kodeks, lub wypędzić ich. System kontroli społ. poprzez plotki lub zawstydzanie, publiczną spowiedź i kajanie się stał się w wielu społecznościach sposobem zapobiegania większym nieporządkom. „Młodzi intelektualiści” swym atakiem na purytanizm i wyzywającym stylem życia głosili etykę hedonizmu, przyjemności i zabawy, krótko mówiąc - etykę konsumpcji. Niecałe 10 lat później etykę konsumpcji realizować zaczął kapitalizm, który nazywał siebie „nowym kapitalizmem”. Dokonywała się transformacja amerykańskiej struktury społ. i dobiegała kresu dominacja małomiasteczkowego stylu życia. Powstawało społ. konsumpcyjne z jego pędem do wydawania i posiadania, co podważało tradycyjny system wartości. Jednocześnie przebiegała rewolucja techniczna. Te właśnie przekształcenia społ. przyczyniły się do likwidacji purytanizmu jako zbioru praktyk, na których mógł się wspierać tradycyjny system wartości. 200 lat wcześniej, w początkach XVIII w., struktura społ. stopiła

(…)

… prefabrykowanych marzeń, pozwala na eskapizm, daje wrażenie wszechpotęgi i ma ogromną siłę oddziaływania emocjonalnego. Jest on oknem na świat, przede wszystkim gdy chodzi o przemianę kultury. Reklama, planowanie starzenia się i kredyt - to innowacje socjologiczne. Niezwykłość reklamy to jej wszechobecność. Jeśli myślimy o społ. wypływie reklamy, to jej pierwszą, często nie zauważaną konsekwencją jest zmiana…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz