Weber-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Weber-opracowanie - strona 1 Weber-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

WEBER
Jaki wg Webera był stosunek radykalnych odłamów protestantyzmu do bogactwa?
Bogactwo jest wielkim niebezpieczeństwem
Pogoń za bogactwem jest bezsensowna i podejrzana moralnie. Krytykuje dążenie do bogactwa za wszelką cenę, propaguje zaś życie w ascezie.
Bezczynność spowodowana posiadaniem bogactwa z korzystaniem z niego
Promowana jest ciągła i ciężka praca, która chroni człowieka przed popełnianiem grzechu tj. próżniactwa, pokusy ciała.
Z jakich dwóch powodów ciężka i wytrwał praca była uznawana w protestantyzmie za „dobrą”?
Ciężka i wytrwała praca była uznawana za „dobrą”, ponieważ:
Chroniła przed „nieczystym życiem” i grzechem np. próżniactwo, pokusy ciała, brak ascezy seksualnej. Praca ważona była jako sposób ascezy, czyli działanie skierowane przeciwko frasobliwości a także dążenie do racjonalnego używania majątku. Praca jest wyznaczonym przez Boga samoistnym celem życia; niechęć do pracy jest objawem braku stanu łaski; praca jest profilaktyką wobec tych wszystkich pokus, które purytanizm określił życie nieczyste
Na czym polega koncepcja zawodu - powołania i jakie są implikacje ekonomiczne?
Bóg każdemu przygotował zawód - powołanie, w którym powinien pracować. Specjalizacja zawodowa prowadzi do ilościowego i jakościowego polepszenia wyniku pracy, bo pozwala osiągnąć robotnikowi wprawę. Jeśli wybieramy zawód, który przynosi mniejszy zysk, zamiast legalnego i zyskownego sposobu na zarobek, który pokazał Bóg to przekreślamy jeden z celów naszego zawodu - powołania.
Jakie dwa elementy etyki protestanckiej wpłynęły na powstanie i rozwój kapitalizmu wg Webera i dlaczego?
asceza, ograniczenie konsumpcji poprzez ascetyczny tryb życia głównie wśród dóbr luksusowych. Dobra nie są własnością człowieka, są one dane mu od Boga tylko na użytkowania. Uwalnia od hamulców narzucanych przez tradycyjną etykę, czyli pochwala dążenie do zysku. Ponadto asceza zwracała się przeciwko wszelkim radością życia i swobodnemu z niego korzystania. Ograniczenie konsumpcji prowadzi do wzrostu oszczędności, a to do wzrostu kapitału, co powoduje wzrost PKB
asceza poprzez pracę - praca jako powołanie zwiększa produktywność. Niechęć do pracy jest objawem braku stanu łaski, a marnotrawienie czasu jest pierwszym i zasadniczo najcięższym grzechem
Jaki jest wg Webera związek pomiędzy etyką protestancka a „duchem kapitalizmu”?
Etyka protestancka miała wpływ na wzrost oszczędności (tworzenie kapitału)

(…)

… protestanckich środki nie szły na kościół, ale do gospodarki i praca była efektywnie wykorzystywana
Etyka protestancka miała wpływ na tendencję do mieszczańskiego, ekonomicznie racjonalnego sposobu życia, była jego nosicielem, stała u kolebki nowoczesnego „homo oeconomicus”.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz