Historia myśli pedagogicznej - Max Weber

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia myśli pedagogicznej - Max Weber - strona 1 Historia myśli pedagogicznej - Max Weber - strona 2 Historia myśli pedagogicznej - Max Weber - strona 3

Fragment notatki:


Max Weber Metodologia typów idealnych Różnica między społeczeństwem tradycjonalnym i kapitalistycznym
Metoda typów idealnych
Wolność od wartościowania
Koncepcja historii
Racjonalność zachodnich cywilizacji oraz wpływ idei na jej powstanie
Ad. 1 W kontekście metodologicznym docieka czym jest typ idealny
Sposób pojmowania nauki w ogóle Metanauka - nauka o nauce; ukazuje sposoby uprawiania socjologii
Wprowadził rozumienie i odniesienie do wartości przezwyciężając skrajność tych pojęć Weber znajduje trzecią metodę czyli metodę typu idealnego; próba lepszego zrozumienia problemów i procesów społecznych
Typ idealny - wyidealizowany, przesadzony; ma za zadanie uchwycić cechy najbardziej typowe dla danego zjawiska
Typ idealny kapitalizmu - racjonalne zarządzanie, itp.
Racjonalne zarządzanie opiera się na stratach i zyskach - motywacje - konsekwencje; depersonalizacja stosunków międzyludzkich
Co badanie według tego typu wyjaśnia ?
Szuka się w typie idealnym takich cech, które się logicznie uzupełniają Badania porównawcze ; przełożenie na realną rzeczywistość (zdolne do realizacji w rzeczywistości)
Typ idealny jest narzędziem konfrontowania z rzeczywistością
Zrozumienie przyczyn jakiś zjawisk społecznych
Typ idealny jest narzędziem, które generalizuje badane zjawisko
Nauka nomanoniczna
Typ idealny jest zarazem instrumentem, który może uchwycić cechy indywidualności i szczegółowości
Idiografia
Czym nie jest typ idealny :
to nie najlepsze ale wyjaskrawione narzędzie opisu ale nie wyjaśnia
nie jest etycznym konstruktem - skoro nie to badanie nie może być wartościowane
nie jest sam w sobie opisem choć na opisie się opiera, ale jest zdecydowanie czymś więcej niż opis badanego zjawiska; sięga analitycznie rzeczywistości
nie jest opisem statycznym rzeczywistości (nie jest instrumentem uśredniającym
jest konstruktem pojęciowym (paradygmat pojęciowy)
konstrukt skrajny (wyłuszcza najistotniejsze cechy badanego zjawiska)
utopia (nie zdarza się w rzeczywistości w całości, ale może się zdarzyć)
(F. Znaniecki) wzór pojęciowy, który stosujemy po to by uporządkować myślowo konkretną badaną rzeczywistość
różnica między typem idealnym, a realnym (wzór wedle którego sama badana rzeczywistość jest przez nas kształtowana); typ realny np. wzór zawodu lekarza
Ad. 2 stosując tą metodę nauka socjologii nie może włączyć sądów wartościujących do badania tych zjawisk; nie może zarazem powiedzieć co być powinno, nie może wypowiadać takich sądów (głos antymarksistowski)


(…)

… uświęca byt
Prekursor w rozumieniu historii jako dzieła człowieka i jego decyzji, stawania się i wyzwalania człowieka z tradycyjnych więzi
Weber przeciwstawił społeczeństwo tradycyjne nowoczesnemu Erozja społeczeństwa tradycyjnego dokonała się przez działania ludzkie (świadome)
Ad. 4 Na etapie rozwoju cywilizacji nastąpiło odczarowanie świata - wpływ czynników na rozwój nowoczesnego społeczeństwa…
… produkcji
wolna siła robocza - towar, który podlega potażowi i popytowi
rynek ekonomiczny - główny mechaniczny kanał dystrybucji
obowiązują względnie przewidywalne niezmienne prawa
dominacja motywacji opartej na zysku i prowadzi do materialnego osiągania sukcesu
Gemeinschaft. Cechy społeczeństwa tradycyjnego
własność łączy się z dziedziczeniem
efektywność i kalkulacja nie istnieją
praca nie jest wolna…
… nie pozwalają społeczeństwu wybyć ze swojej pozycji społecznej
Aby społeczeństwo nowoczesne mogło powstać musiały nastąpić zmiany mentalne
Do tych zmian przyczyniły się XVI i XVII wieczne procesy społeczne
Czynniki związane ze zmianą etyki (etosu)
Etos - wypływa z religii Etos - nietypowe spojrzenie na rzeczywistość społeczną Czynniki etyczne
Źródło zmian - duch kapitalizmu Max Weber c.d
Etyka protestancka…
… ich
na podstawie badań empirycznych upatruje genezy kapitalizmu nowoczesnych społeczeństw w ascezie węwnątrzświatowej
badania empiryczne ukazały, że pośród indywidualnych kupców dominuje kalwinizm
człowiek należy do grona wybranych przez Boga , gdy mu się powodzi pretystynacja - wybranie przez Boga
służbą Bogu miało być uświęcenie codzienności przez pracę
protestantyzm powstał w opozycji do katolicyzmu; opiera…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz