Antropologia kultury - strona 3

Podział kultury w etnologii polskiej

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Wojciech Birek
 • Antropologia kultury
Pobrań: 42
Wyświetleń: 896

Podział kultury w etnologii polskiej W etnologii polskiej wyodrębniano trzy sfery: kulturę duchową, społeczną i materialną (techniczną). Kroeber wydzielił „kulturę wartości" i „kult...

Rytuał, ceremonia, obrzęd

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Wojciech Birek
 • Antropologia kultury
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2772

pojęcia: rytuału, ceremonii, obrzędu Obrzędy i Rytuały - te pojęcia nie są tożsame, mimo iż maja wspólne cechy. Elementy zawarte w każdym działaniu o charakterze obrzędowym: Powtarzające się społeczne praktyki złożone z sekwencji działań symbolicznych w formie tańca, śpiewu, itd. „Odświętne” dzi...

Etnocentryzm-definicja

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Wojciech Birek
 • Antropologia kultury
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1918

ETNOCENTRYZM typowe dla świadomości ludzkiej przekonanie, że jego społeczeństwo wywodzi się „z centrum”; jest podstawą samowartościowania i samoidentyfikacji; termin zdefiniowany przez Williama Sumnera na przełomie XIX i XX wieku. Znany świat własnej kultury stanowi dla nas podstawową płaszczyznę ...

Podział: Swój-Obcy; podstawy opozycji

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Wojciech Birek
 • Antropologia kultury
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1043

PODZIAŁ : SWÓJ - OBCY Podstawy tej opozycji: ludzie - w odróżnieniu od zwierząt - używają ognia nie tylko jako źródła ciepła, ale i do przygotowywania jadła; Uczuciowo angażują się w związki seksualne; Zdobią swoje ciała rytualnymi malunkami, tatuaż...

Pojęcie kultury- philip pagby

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Kliknij, jeśli wykładowcy nie ma na liście
 • Antropologia kultury
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Philip Bagby Pojęcie kultury. Zdefiniowanie słowa ,,kultura'' nie jest zadaniem najłatwiejszym. Johan Herder, niemiecki filozof, powiedział, że ,, nie ma nic bardziej nieokreślonego niż słowo kultura''. Nie zmienia to faktu, iż próbą definicji zajmowano się od dawna. Philip Bagby słusznie zauwa...

Emile Durkheim-Sacrum i Profanum

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Wojciech Birek
 • Antropologia kultury
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1330

Emile Durkheim -wszystkie wierzenia religijne zakładają klasyfikację rzeczy realnych lub idealnych na dwie klasy: profanum (wszystko, co świeckie) i sacrum (wszystko, co święte) Tzw. kultury magi...

Relatywizm w ujęciu Levi-Straussa

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Wojciech Birek
 • Antropologia kultury
Pobrań: 84
Wyświetleń: 847

Relatywizm w ujęciu Levi - straussa Zupełnie inne założenia niż w przypadku antyrelatywizmu Geertza; Przy założeniu, że kultura powinna ujawniać wciąż tę samą w przybliżeniu treść, powinien istnieć inwentarz cech uniwersalnych dla wszystkich kultur; Jednak zdaniem Levi -Straussa, nie można wskaza...

Teza o równości kultur i jej warianty

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Wojciech Birek
 • Antropologia kultury
Pobrań: 28
Wyświetleń: 483

Teza o równości kultur i jej warianty: Ludzie żyją w różnych kulturach, każda tworzy metafizyczny wszechświat sam w sobie. Ludzkość jest zorganizowana w tysiące takich wszechświatów- języki, społeczeństwa i kultury; każdy z nas wchodzi do jednego z nich. Relatywiści wyciągają na tej podstawie wnios...

Odmiany relatywizmu kulturowego

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Wojciech Birek
 • Antropologia kultury
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1036

Odmiany relatywizmu kulturowego: r. etyczny r. prawny [nie ma uniwersalnych kryteriów, z punktu widzenia których można by ustalić, że dana wizja świata, typ myślenia lub system przekonań są prawdziwe, względnie fałszywe] r. rozumu [n...

EPIFANIA

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Wojciech Birek
 • Antropologia kultury
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

EPIFANIA- objawienie się przez znaczące i w znaczonym czegoś niewysłowionego; w symbolu stosunek między znaczącym, a znaczonym ma charakter epifanii. Symbol sam w sobie niesie jakąś treść. Oprócz tego prezentuje nam sens symboliczny, inaczej mówiąc - odkrywa nam go! (epifania). Własnymi słowami: e...