Antropologia kultury - strona 5

Opracowania, E. T. Hall Ukryty wymiar

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 2268
Wyświetleń: 4494

E. T. Hall „ Ukryty wymiar” (Agnieszka Majchrzak; 169-186) tworzenie przestrzeni trwałej jednym z podstawowych sposobów organizowania działalności indywidualnej i grupowej budowle, jeden z przejawów wzorców przestrzeni trwałej, są one w charakterystyczny sposób grupowane i dzielone wewnętrznie zg...

Opracowania, E.A. Shills -Pierwotne związki społeczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1568

E.A. Shills „Pierwotne związki społeczne” (Ewa Kuryło; 371-379) Tönnis: Gemeinschaft und Gesellschaft solidarność oportunistyczne indyw. pierwotna zatomizowane racjonalistyczne indywidualistyczne ZACHODNIE duże rodziny, gildie, pokolenia, wspól. wiekowe zintegrowane (zgodność działań z ocz...

Opracowania, Edward Abramowski-Związki przyjaźni

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

EDWARD ABRAMOWSKI „ZWIĄZKI PRZYJAŹNI” (Marta Witkowska; 588-591) Istnieją ludzie, dla których odczuwanie przyjaźni jest bardzo trudne(egoiści z urodzenia), jak i ludzie uzdolnieni do niej. Egoizm jest wpajany człowiekowi w ciągu całego życia przez: -wychowanie -warunki społeczne -konkurencję -...

Opracowania, F. Tonnies Wspólnota i stowarzyszenie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2716

F. Tonnies „Wspólnota i stowarzyszenie” (Agata Kozłowska) Między wolą jednego człowieka a wolę innego mogą występować wielorakie relacje; każda taka relacja jest wzajemnym oddziaływaniem, wówczas bowiem, gdy 1 strona czyni coś albo daje, druga doznaje albo przyjmuje. Stosunki wzajemnej afirmacji. ...

Opracowania, F. Znaniecki-Wzorce i normy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1358

F. Znaniecki “ Wzorce i normy” (Beata; 85-96) współczynnik humanistyczny przedmiotów i faktów - przedmioty i fakty istnieją w działaniu i doświadczeniu pewnych ludzi i posiadają te właściwości, które im owi działający i doświad...

Opracowania, F. Znaniecki -Narzędzie rozumienia współczynnik humanist...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1078

F. Znaniecki Narzędzie rozumienia: współczynnik humanistyczny (Marta Łysiak; 627-630) współczynnik humanistyczny przedmiotów i faktów - przedmioty i fakty istnieją w działaniu i doświadczeniu pewnych ludzi i posiadają te właści...

Opracowania, Ferdinand Tonnies Wspólnota i stowarzyszenie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2114

Ferdinand Tonnies Wspólnota i stowarzyszenie (Ewelina Kuczborska; 357-363) !!! Ten sam tekst opracowała też Agata. Notatki pod opracowaniem Eweliny. jednostkowe interakcje, relacje pomiędzy wolą jednego człowieka i wolą drugiego człowieka, afirma...

Opracowania, H. Cooley- Grupy pierwotne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 231
Wyświetleń: 994

H. Cooley „ Grupy pierwotne” (Marta Łysiak; 364-370) grupy pierwotne - zażyłe obcowanie i współdziałanie (twarzą w twarz) Podstawowa rola w kształtowaniu społecznej natury i ideałów jednostki; Człowiek żyje z poczuciem całości i w tym poczuciu znajduje główne cele, składające się na jego wolę; ...

Opracowania, H. Rickert-Człowiek i kultura

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1351

H. Rickert „Człowiek i kultura” (Marta Nadulska; 23-25) nie istnieją ludzie pozbawieni wpływów kultury (jedynie na niektórych ten wpływ jest mniejszy) = społeczeństwo, jakim zajmuje się antropologia = społeczeństwo kulturowe. NATURA (NASCI); to,...