Opracowania, Ferdinand Tonnies Wspólnota i stowarzyszenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2114
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowania, Ferdinand Tonnies Wspólnota i stowarzyszenie - strona 1 Opracowania, Ferdinand Tonnies Wspólnota i stowarzyszenie - strona 2

Fragment notatki:

Ferdinand Tonnies Wspólnota i stowarzyszenie (Ewelina Kuczborska; 357-363)
!!! Ten sam tekst opracowała też Agata. Notatki pod opracowaniem Eweliny. jednostkowe interakcje, relacje pomiędzy wolą jednego człowieka i wolą drugiego człowieka, afirmacja lub negacja cudzej woli;
stosunek afirmacji- jedność w wielości, wielość w jedności, akty popierania, ułatwiania, wspomagania;
ZWIĄZEK- grupa utworzona przez stosunki afirmacji; ujawnia się w dwóch postaciach:
WSPÓLNOTA- Gemeinschaft *realne i organiczne życie;
*więzi intymne, poufałe, trwałe, emocjonalne;
*we wspólnocie się jest;
*więzi bezpośrednie, twarzą w twarz;
*do wspólnoty religijnej jest się przyjmowanym;
*wspólnota języka, obyczaju, wiary;
*w znaczeniu najbardziej ogólnym- wspólnota ogarniająca całą ludzkość;
*odnosi się do życia wiejskiego i jego kultury;
*wspólnota krwi-naturalna jedność, wspólny stosunek do istoty społeczeństwa oraz udział w niej;
wspólnota terytorium- współzamieszkanie, stosunek do posiadanej ziemii, więź życia animalnego;
wspólnota ducha- współdziałanie w jednym kierunku, stosunek do świętych miejsc, czczonych bóstw, więź życia menatlnego;
POWIĄZANIE W CZASIE I PRZESTRZENI, W CAŁEJ LUDZKIEJ KULTURZE I JEJ DZIEJACH, POSZCZEGÓLNYCH ZJAWISK I ICH ROZWOJU
*formy wspólnoty:
-pokrewieństwo - dom jako jeden opiekuńczy duch, wspólnie użytkowana własność; pragnienie fizycznej bliskości- pragnienie miłości (gwarant równowagi); harmonijne współżycie i współdziałanie; oddanie czci duchom przodków;
-sąsiedztwo-wspólnota na wsi; współzamieszkanie lub nie; wzajemne przyzwyczajenia; intymna znajomość (wspólna praca, ład, rządy); utarte zwyczajowo spotkania i uświęcone obyczaje;
-przyjaźń- niezależna od pokrewieństwa i sąsiedztwa; oparta na swobodnych i częstych kontaktach, o które najłatwiej w mieście; ugruntowana i czczpna przez ducha wspólnoty boskość (opiekuńcze bóstwo mieszka w sumieniach swych czcicieli; duchowa więź, praca nad wspólnym dziełem; duchowa przyjaźń tworzy mistyczne miasto i zgromadzenie; żywe tylko mocą artystycznej intuicji, twórczej woli;
sąsiedztwo : pokrewieństwo (wzajemne upodobanie) = powinowactwo : matka i dzieci (wzajemne przyzwyczajenia)
kuzynostwo : organiczne stosunki = przyjaźń : sąsiedztwo i pokrewieństwo
*pamięć- wdzieczność, wierność, wzajemne zaufanie i wiara;
*niemożność uniknięcia zakłóceń w postaci sporów i zatargów - kontakty stwarzają możliwość i prawdopodobieństwo zarówno wzajemnego poparcia, jak i szkodzenia sobie i negacji;
*autorytety:ojciec-naturalny w pokrewieństwie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz