Antropologia kultury - strona 6

Opracowania, Henry David Thoreau- Gdzie żyłem i po co

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1197

HENRY DAVID THOREAU „GDZIE ŻYŁEM I PO CO” (Marta Witkowska; 581-587) Tekst jest skróconym rozdziałem książki Henry'ego Davida Thoreau Walden or Life In the Woods . Bohaterem tekstu jest człowiek, który zamieszkał w lesie w 1845r. Jak...

Opracowania- J. Flori "Szlachta i rycerstwo"

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 70
Wyświetleń: 546

J. Flori „Szlachta i rycerstwo” (Agata Kozlowska; 445-453) Na początku X w. szlachectwo nie miało wyraźnie określonego statusu prawnego, jak np. wolność i niewola. Z urodzenia i dziedzicznie było się wolnym lub poddanym. Szlachectwo nie łączyło się również z wolnością ani z bogactwem; niemniej prz...

Opracowania, J. Tazbir-Kultura szlachecka w Polsce

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1918

J. Tazbir „Kultura szlachecka w Polsce” (Agata Kozłowska; 477-488) Szlachta pol. wytworzyła kulturę nie tylko zdeglomerowaną i zatomizowaną, ale przede wszystkim rustykalną. Szlachta mieszkała bowiem na wsi, w siedzibach rozproszonych na terenie olbrzymiego państwa, a nie skupiona wokół dworu król...

Opracowania, J.O. y Gasset-Bunt mas

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 1624
Wyświetleń: 3038

1. Zjawisko aglomeracjijesteśmy świadkami pewnego zjawiska, które stało się najważniejszym faktem współczesnego życia publicznego w Europie Zjawiskiem tym jest osiągnięcie przez masy pełni władzy społecznejmasy już na mocy samej definicji nie mogą ani nie powinny kierować w...

Opracowania, Kępiński- Twarz, ręka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1491

Kępiński „Twarz, ręka” (Ewa Kuryło; 212-223) TWARZ Miejsce expresji, z niej odczytujemy reakcje kogoś na nas. Sposoby expresji są uniwersalne. „Nagość twarzy” - po twarzy rozpoznajemy kogoś, jego emocje. Zasłaniana w kontaktach intymnych lub tajemniczych, np. kulty rel. Mimika jest trudniej opan...

Opracowania, Kardiner -Osobowość podstawowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 168
Wyświetleń: 966

Kardiner „Osobowość podstawowa” (Agata Kozłowska; 274-280) Psychologia może być użyteczna dla nauk społ. tylko wtedy, gdy posługiwać się nią można za pomocą technik sprawdzalnych, przekazywalnych i poddających się ulepszeniu lub zmianie w obliczu nowych danych. U Tanala stosunek jednostki do bóstw...

Opracowania, L.V. Thomas Sposoby obchodzenia się z trupem

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1701

L.V. Thomas „Sposoby obchodzenia się z trupem” (Agata Kozioł; 234-247) Zabiegi związane ze zmarłymi istniały zawsze. Neandertalczycy rozrzucali połamane kości lub składani ciała na gołej ziemi. Człowiek mógłby się definiować jako „zwierzę troszczące się o zmarłych”. Podobnie rzemiosła związane ze ...

Opracowania, Leszek Kołakowski - Złudzenia uniwersalizmu kulturowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2674

Leszek Kołakowski „ Złudzenia uniwersalizmu kulturowego” (Magdalena Lalak; 643-648) Wyjaśnia problem braku tolerancji względem innych kultur na przykładzie opowieści jego meksykańskiego przewodnika po zabytkach przedkolumbijskich, który...

Opracowania, Levi-Strauss-Etnolog wobec kondycji ludzkiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1057

Levi-Strauss „Etnolog wobec kondycji ludzkiej” (Agata Kozłowska; 55-61) Etnologia - lub antropologia - przedmiotem jej badań jest człowiek, chce go uchwycić w najróżnorodniejszych przejawach. Kondycja ludzka; zauważenie i wyodrębnienie różnic, uwypuklające partykularyzmy - jest głównym celem etnol...

Opracowania, Lévi-Strauss-Jan Jakub Rousseau -twórca nauk humanistyczn...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Sowiński
 • Antropologia kultury
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1771

Lévi-Strauss „Jan Jakub Rousseau -twórca nauk humanistycznych” (Agnieszka Morzy; 635-642) Rousseau jest twórcą etnologii. W Rozprawie o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi postawił problem stosunków między naturą i kulturą. &quo...