Opracowania, Kardiner -Osobowość podstawowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowania, Kardiner -Osobowość podstawowa - strona 1 Opracowania, Kardiner -Osobowość podstawowa - strona 2

Fragment notatki:

Kardiner „Osobowość podstawowa” (Agata Kozłowska; 274-280)
Psychologia może być użyteczna dla nauk społ. tylko wtedy, gdy posługiwać się nią można za pomocą technik sprawdzalnych, przekazywalnych i poddających się ulepszeniu lub zmianie w obliczu nowych danych. U Tanala stosunek jednostki do bóstw przodków wydawał się być uderzająco podobny do obserwowanego w tej kulturze stosunku dziecka do rodziców. Tak samo silny nacisk położony był na posłuszeństwo. Posłuszeństwo jest wobec obowiązku zjawiskiem powszechnym. Badając tę samą współzależność u tubylców z archipelagu Marquesas ustaliliśmy, że tak nie jest, nie występował u nich żaden nacisk na posłuszeństwo dziecięce. Odpowiednio do zróżnicowania doświadczeń różnią się wytwory systemów projekcji w folklorze i religii. Traktowaliśmy więc instytucje jako mechanizmy, za pomocą których określone wpływy przenoszone są na dorastającego osobnika. Sposoby wychowywania dzieci stanowią jeden porządek instytucjonalny, religia zaś i folklor - inny. Pierwszy z nich nazwaliśmy podstawowym, drugi wtórnym. Coś wytworzonego w jednostce ludzkiej w wyniku doświadczeń dzieciństwa, co stanowiło podstawę systemów projekcji wykorzystywanych później w tworzeniu folkloru i religii. Podstawowa struktura osobowości, charakter narodowy. Grupa bowiem tak samo nie może mieć wspólnego charakteru, jak nie może mieć wspólnej duszy lub płuc. Np. w kulturze wyspy Alor napotykamy nieufność jako trwałą cechę osobowości podstawowej, ale nieufność ta może manifestować się w wielu różnych cechach charakteru. Każdy wybór sytuacji kluczowych wpływających na kształtowanie się osobowości jest skazany na niepełność. W nasze wybory interferują uprzedzenia wyniesione z doświadczenia dotyczącego osobników w naszym społeczeństwie, a szczególnie z doświadczenia układów dominujących w nerwicach. Układy doniosłe w naszym społ. nie są uniwersalne, zaś pewnych sytuacji w naszym społ. nie dostrzega się, nie stanowią one bowiem przeszkód rozwoju w naszej kulturze, chociaż stanowią je w innych kult. Opieka macierzyńska: stała uwaga - porzucenie, regularne karmienie, rodzice zastępczy - ich działania, pomoc w procesach uczenia się - chodzenie, mówienie, opieka przed rozpoczęciem chodzenia i po, odłączanie od piersi - wiek i metody, kontrolowanie wydalania po wytworzeniu związanych z nim wyobrażeń. Pobudzanie uczuciowości: kształtowanie reakcji - dotykanie, zabawa, pieszczoty; postawy macierzyńskie wobec dziecka; nacisk na posłuszeństwo, stosowanie lub nie systemów nagród - kształtowanie superego. Wczesne szkolenie: konsekwencja, karanie - systemy nagród. Wtajemniczenie seksualne: masturbacja (zakazana lub dozwolona), postawy rodziców, zabawy z płcią przeciwną - dozwolone otwarcie lub milcząco, postawy rodziców. Zinstytucjonalizowane postawy wobec rodzeństwa: rywalizacja pobudzana lub tłumiona, agresja - kontrolowanie. Wdrażanie do pracy: wiek - obowiązki, nagrody, stopień uczestnictwa; różnice między płciami, postawy wobec pracy - podział odpowiedzialności ekonomicznej. Dojrzałość płciowa: zmiana sposobu uczestnictwa w społ., przedwczesna lub opóźniona, pomoc rodziców w przygotowaniu do stanu małżeńskiego. Małżeństwo: obyczaje ślubne, pozycja kobiety, wolność wyboru, wymagania dotyczące statusu ekonom., wymagania dot. wierności, swoboda rozwodu. Charakter uczestnictwa w społ.: zróżnicowanie statusu, funkcji, cele życiowe. Czynniki zespalające społ.: kształtowanie superego, faza współdziałania i faza antagonizmu, działanie dozwolone i kontrolo ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz