System ochrony prawnej UE - strona 2

Zagadnienie mocy wiążącej wykładni dokonywanej przez Europejski Trybun...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 63
Wyświetleń: 546

Zagadnienie mocy wiążącej wykładni dokonywanej przez ETS Kwestia mocy wiążącej orzeczeń ETS wydanych na podstawie art. 234 nie została jednoznacznie przesądzona w przepisach traktatowych. Niemniej, zgodnie z art. 7 TWE ETS jest jednym z organów wspólnotowych czuwających nad wykonaniem zadań na...

System skarg

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1547

5. System skarg 5.1.Skargi przeciwko państwu członkowskiemu 5.1.1.Skarga Komisji przeciwko państwu członkowskiemu w związku z nie wywiązaniem się przez nie z zobowiązań wynikających z Traktatu Zgodnie z art. 258 TFUE ,, Jeśli Komisja uzna, że Państwo Członkowskie uchybiło jednemu z zobowiązań...

Organizacja Trybunału Sprawiedliwości

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1057

Organizacja Trybunału Sprawiedliwości: Skład: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej składa się z Trybunału Sprawiedliwości, Sądu oraz sądów wyspecjalizowanych (sąd do

Skarga Komisji przeciwko państwu członkowskiemu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1162

Skarga Komisji przeciwko państwu członkowskiemu w związku z niewywiązaniem się przez nie z zobowiązań wynikających z Traktatów (art. 258 TFUE): Jeśli Komisja uznaje, że Państwo Członkowskie uchybiło jednemu z zobowiązań, które na nim ciążą na mocy Traktatów, wydaje ona uzasadnioną opinię w tym prze...

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 203
Wyświetleń: 686

Art. 260 TFUE 1. Jeśli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdza, że Państwo Członkowskie uchybiło jednemu z zobowiązań, które na nim ciążą na mocy Traktatów, Państwo to jest zobowiązane podjąć środki,...

Przesłanki nieważności - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 98
Wyświetleń: 672

Przesłanki nieważności: 1. Brak kompetencji: Brak kompetencji (brak właściwości) pozwanego wydającego akt prawny jest zawsze uwzględniany przez sąd z urzędu. Wada taka może przybrać wiele postaci, m.in.: - UE jest całkowicie pozbawiona kompetencji do wydania aktu w danej dziedzinie, - UE jest co ...

Wezwanie instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej do działania...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 126
Wyświetleń: 868

Wezwanie instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej do działania: Warunkiem dopuszczalności skargi jest „wezwanie do działania”. Wezwanie to musi mieć charakter wyraźny, a więc wzywający musi określić, czego sobie życzy od adresata. Wzywający nie musi oczywiście zaproponować adresatowi treści ...

Przesłanki odpowiedzialności deliktowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1743

Przesłanki odpowiedzialności deliktowej: Naprawienie szkody przez Unię powinno odbyć się zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla państw członkowskich UE. Z uwagi na to należy przyjąć, że ustalone obecnie przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej są dorobkiem orzecznictwa Trybunału, inspirowane...

Wykładnia prawa Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1036

Wykładnia prawa Unii, kompetencje Trybunału Sprawiedliwości i Sądu w tym zakresie oraz specyficzne metody wykładni wypracowane przez te sądy, zagadnienie mocy wiążącej wykładni prawa Unii dokonywanej przez Trybunał Sprawiedliwości i Sąd: TSUE bardzo często odchodzi od wykładni językowej jako podsta...