System ochrony prawnej UE - strona 3

Procedura ustna - wykład

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Dr Paulina Justyńska
  • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015

Procedura ustna: W toku procedury ustnej (rozprawy) na pytania prezesa (oraz sędziów i rzecznika generalnego) odpowiadają pełnomocnicy, doradcy, adwokaci i radcy prawni stron i interwenientów. Po przedstawieniu stanowisk stron i interwenientów za pośrednictwem ich pełnomocników sprawozdanie z proce...

Schemat postępowania przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Dr Paulina Justyńska
  • System ochrony prawnej UE
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1701

Schemat postępowania przed ETS: Procedura pisemna Skargi bezpośrednie i odwołania - Skarga na piśmie - Doręczenie skargi pozwanemu - Publikacja skargi w Dzienniku Urzędowym - Odpowiedź na skargę - Replika - Duplika Odesłania prejudycjalne - Postanowienie lub wyrok sądu krajowego - Tłum...