Prawo cywilne - strona 46

note /search

Nadużycie - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

II. Nadużycie Prawo podmiotowe można wykonywać, realizując stany rzeczy lub zachowując się w sposób wyznaczony ich treścią. W teorii prawa cywilnego nie ma wątpliwości co do tego, że zachowania niezgodne z treścią norm prawnych wyznaczających określone typy lub postacie praw podmiotowych nie są...

Rzeczy ruchome i nieruchome

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo cywilne
Pobrań: 378
Wyświetleń: 7728

II. Rzeczy ruchome i nieruchome 1.podstawa podziału Największą doniosłość dla relacji stosunków cywilnoprawnych ma podział rzeczy na ruchome i nieruchome. Jest to podział wyczerpujący i rozłączny zarazem. Nie ma więc rzeczy, które nie byłyby albo ruchomościami, albo nieruchomościami. Taką właś...

Przedawnienie - terminy, omówienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

3. skutek Roszczenie przedawnione nie gaśnie, a jedynie nie będzie mogło być przymusowo zrealizowane; sąd bowiem oddali powództwo uprawnionego w razie upływu terminu przedawnienia i gdy dłużnik podniesie zarzut przedawnienia. Przybiera ono charakter tzw. roszczenia niezupełnego. Roszczenie to ni...

Pożytki - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616

Art. 52 KC stanowi, że „czynność prawna mająca za przedmiot rzecz główną odnosi skutek także względem przynależności”. Wspomniana norma prawna ma charakter względnie wiążący. Ze względu bowiem na to, że przynależności są samoistnymi rzeczami, niekoniecznie muszą one dzielić los prawny rzeczy głów...

Przedsiębiorstwo - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

III. Przedsiębiorstwo 1.uwagi wstępne Słowo przedsiębiorstwo używane jest w tekstach prawnych w co najmniej trzech różnych znaczeniach: Na oznaczenie jakichś podmiotów prawa cywilnego Na oznaczenie jakiejś działalności Na oznaczenie pr...

Wpływ wadliwości czynności prawnych na ich skuteczność prawną

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo cywilne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1043

Rozdział XXI. Wpływ wadliwości czynności prawnych na ich skuteczność prawną. (!) Postacie nieważności czynności prawnej I. Nieważność 1.uwagi ogólne Nieważna (bezwzględnie) czynność prawna nie wywiera skutków prawnych jako czynność prawna. Jest ona nieważna od samego początku i to z mocy praw...

Bezskuteczność względna i zastosowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

IV. Bezskuteczność względna 1.uwagi ogólne Ustawodawca posługuje się konstrukcją bezskuteczności względnej, gdy z jakichś szczególnych powodów chce zapobiec temu, aby skądinąd niewadliwa czynność prawna nie uniemożliwiała wykonanie prawa jakiejś innej osoby, nieuczestniczącej w owej czynności p...

Rozszczenia - omówienie zagadnien

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

2. Dochodzenie roszczenia Przerwę powoduje każda czynność dokonana przed organem powołanym do rozpatrywania sporu lub do egzekwowania roszczeń danego rodzaju, jak również przed sądem polubownym, jeżeli czynność ta przedsięwzięcia została ...

Umowa dzierzawy, prawa i obowiazki stron

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo cywilne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 749

UMOWA DZIERŻAWY Umowa wzajemna , w której wydzierżawiający zobowiązuje się wydać dzierżawcy rzecz lub prawo do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu czynsz . / art. 693 § 1, art. 709 KC / Do dzierżawy stosuje ...