Postępowanie cywilne - strona 46

note /search

Wzór-Pozew o uznanie umowy sprzedaży za bezskuteczną

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

Wrocław. 10.10.2000 roku Sąd Rejonowy we Wrocławiu Wydział Cywilny Powód: Leon Sus zam. we Wrocławiu ul. Kościelna 2/2 Pozwany: Tomasz Tabaka zam. we Wrocławiu ul. Piekary 53 Wartość przedmiotu sporu: 12000 zł Pozew o uznanie umowy sprzedaż...

Wzór-Pozew o wydanie nakazu zapłaty

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

Wrocław, 10.10.2000 roku Sąd Rejonowy we Wrocławiu Wydział Gospodarczy Powód : „Kolaba” zam. ul..22 lipca 12, 56-555 Wrocław Pozwany : Bogdan Lulka zam. ul. Łąkowa 25, 57-555 Wrocław Wartość przedmiotu sporu: 1500zł Pozew o wydanie nakazu zapłaty W imieniu własnym wnoszę o: 1. Nakazanie by...

Wzór-Pozew o wydanie nieruchomości i rozgraniczenie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 497

Wrocław,10.10.2000 r. Sąd Rejonowy we Wrocławiu Wydział Cywilny Powód : Jan Kowal zam. ul. Bobrza, gm. Łysa Góra Pozwany: Andrzej Naiwny zam. ul. Nowacka 55, 56-555 Wrocław Wartość przedmiotu sporu: 2500 zł Pozew o wydanie nieruchomości i rozgraniczenie W imieniu własnym wnoszę o: 1. Wydan...

Wzór-Pozew o zachowek

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826

Wrocław, 10.10.2000 r. Sąd Rejonowy we Wrocławiu Wydział Cywilny Powód: Konrad Mały zam. we Wrocławiu ul. Polna 11 Pozwany: Jakub Biały zam. we Wrocławiu ul. Astrowa 5 Wartość przedmiotu sporu: 136250 zł Pozew o zachowek W imieniu własnym wnoszę o: 1. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powod...

Wzór-Pozew o zaprzeczenie macierzyństwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1358

Wrocław, 10.10.2000 roku Sąd Rejonowy we Wrocławiu Wydział Rodzinny i Nieletnich Powód : Andrzej Łan zam. we Wrocławiu ul. Kasprowicza 11 Pozwani : Karol Łan - małoletni zam. we Wrocławiu ul. Astrowa 12 reprez. przez matkę Marię Łan Maria Łan zam. we Wrocławiu ul. Astrowa 12 Pozew o zaprz...

Wzór-Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1232

Wrocław,10.10.2000 roku Sąd Rejonowy we Wrocławiu Wydział Rodzinny i Nieletnich Powód: Jan Nowak zam. we Wrocławiu ul. Gałczyńskiego 12 Pozwani : Adam Nowak -  małoletni zam. we Wrocławiu ul. Gałczyńskiego 12 Anna Nowak, zam. we Wrocławi...

Wzór-Pożyczka lombardowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

(nazwisko i imię) (adres) (adres do korespondencji) (nr dowodu osobistego) Wniosek o pożyczkę lombardową 1. Wnioskuję o udzielenie mi pożyczki lombardowej w wysokości zł (słownie złotych). 2. Pożyczkę zobowiązuje się spłacić do 200 r. 3. Oświadczam co następuje: - posiadam rachunek ...

Wzór-Prośba o odroczenie płatności podatku dochodowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

Wrocław, 9.10.2000 r. Adam Sól Ul. Nowacka 1 56-555 Wrocław Urząd Skarbowy Ul. Rybacka 10 55-555 Wrocław Prośba o odroczenie płatności podatku dochodowego Zwracam się z uprzejmą prośbą o odroczenie płatności podatku dochodowego za miesiąc wrzesień br. w kwocie 1234 zł. Uzasadnienie Podstawo...

Wzór-Prośba o odroczenie płatności podatku VAT

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 945

Wrocław, 9.10.2000 r.   Adam Sól Ul. Nowacka 1 56-555 Wrocław NIP: 777-300-30-00   Urząd Skarbowy Ul. Rybacka 10 55-555 Wrocław Prośba o odroczenie płatności podatku VAT Zwracam się z uprzejmą prośbą o odroczenie płatności podatku VAT za miesiąc wrzesień br. w kwocie 1234 zł do 30.10.2000 r....

Wzór-Prośba o raty karty podatkowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1330

Wrocław, 9.10.2000 r. Adam Sól Ul. Nowacka 1 56-555 Wrocław NIP: 777-300-30-00 Urząd Skarbowy Ul. Rybacka 10 55-555 Wrocław Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami Zwracam się z uprzejmą prośbą o umorzenie zaległości k...