Fizyka - strona 46

note /search

Zjawiska transportu

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 938

13. Zjawiska transportu w gazach Wybór i opracowanie zadań.13.1-13.11.Bogumiła Strzelecka 13.1. Ile razy zmieni się współczynnik dyfuzji gazu dwuatomowego, jeżeli w wyniku : a) izotermicznego, b) adiabatycznego rozprężania gazu jego ciśnienie zmniejszyło się dwukrotnie? 13.2. Współczynnik dyf...

Drgania i fale

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1155

DRGANIA I FALE Ruch okresowy - ruch, który powtarza si“ w regularnych odst“pach czasu. Przyk»ady: S ruch masy zawieszonej na spr“óynie w polu grawitacyjnym S drgania powierzchni cieczy S wahad»o fizyczne S ruch zapadki na kole z“batym Ruch harmoniczny- szczególny przypadek ruchu okreso...

Drgania tłumione - współczynnik

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 861

DRGANIA TºUMIONE b - wspó»czynnik oporu oÑrodka - wspó»czynnik t»umienia Rozwizanie szczególne równania niejednorodnego Rozwizanie ogólne równania jednorodnego Rozwizanie ogólne równania niejednorodnego Drgania 12 Warunki pocztkowe (dla ) Z rozwini“cia Drgania 13 Logarytmiczny dekrem...

Fale sprezyste

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1022

FALE SPR’òYSTE (MECHANICZNE) Fala Przenoszenie si“ zaburzenia w oÑrodku, proces rozchodzenia si“ drga½ w oÑrodku. Fale spr“óyste Fale rozchodzce si“ w oÑrodkach spr“óystych. Powstaj w wyniku chwilowego wychylenia (zaburzenia) jakiegoÑ elementu oÑrodka z po»oóenia równowagi, co nast“pnie p...

Akustyka-zadania i rozwiązania

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1015

AKUSTYKA ZAD. 1. Dane: l 1=l 2 7ς 1=ς 2 Szukane: F 1? F 2 Rozwiązanie: F =μ v 2 v= λ f d 1=2d 2 μ= m l f 1= f 2=329,6 Hz m=ς V F1 F2 = μ 1 μ1 m1 F 1 μ 1 l 1 m1 l 2 = = = F 2 μ 1 m2 m2 l 1 l2 l 1=l 2 2 ς1 π d 1 F 1 m! ς 1 V 1 ς1 π d 2 ς1 d 2 4 1 1 = = = = = 2 2 ...

Akustyka-zadania - Natężenie dźwięku

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

Akustyka Zad. 1 Dwie gitarowe struny E1, stalowa i nylonowa, nastrojone są na tą samą częstotliwość (329,6kHz). Ich długość jest taka sama, a struna stalowa ma siedmiokrotnie większą gęstość i dwukrotnie mniejszą średnicę . Która struna jest n...

Bryła sztywna-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2114

BRYŁA SZTYWNA - ZADANIA Oblicz moment bezwładności układu składającego się z 3 mas: m1, m2 oraz m3, umieszczonych w rogach trójkąta równobocznego o boku długości a, względem osi przechodzącej przez środek masy układu i prostopadłej do ...

Drgania mechaniczne-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3675

DRGANIA MECHANICZNE - 1 Napisz równanie ruchu drgającego punktu materialnego, który wykonuje drgania o amplitudzie 5 cm, wykonuje 30 drgań w ciągu minuty i którego faza początkowa równa była 0. Oblicz maksymalną prędkość ciała i jego maksymalne przyspieszenie. Napisz równanie ruchu ciała o masie 10...

Dynamika-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1568

DYNAMIKA 1. Balon opada ze stałą prędkością . Jak ą masę balastu należy wyrzucić , aby balon zaczął wznosić się z tą samą prędkością ? Masa balonu (z balastem) wynosi 300 kg, a siła wyporu 2900N. 2. Winda może poruszać się w górę i w dół z przys...

Kinematyka-zadania 2

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1988

Kinematyka II 1. Samolot leci na zachód z miejscowości A do miejscowości B , a następnie wraca na wschód do A. Wartość prędkość samolotu względem powietrza jest stała i wynosi v, a wartość prędkości powietrza względem Ziemi jest u. Odległość AB=l. Obliczyć czas przelotu w przypadku gdy: a) wiatr wie...