Dynamika-zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Dynamika-zadania - strona 1  Dynamika-zadania - strona 2

Fragment notatki:

DYNAMIKA
1. Balon opada ze stałą prędkością . Jak ą masę balastu należy wyrzucić , aby balon zaczął
wznosić się z tą samą prędkością ? Masa balonu (z balastem) wynosi 300 kg, a siła wyporu
2900N.
2. Winda może poruszać się w górę i w dół z przyspieszeniem o takiej samej wartości. W
windzie tej na wadze sprężynowej stoi studentka. Różnica wskazań wagi przy ruchu w górę i
w dół wynosi 50 N. Jakie jest przyspieszenie windy, jeżeli ciężar studentki wynosi 500 N?
3. W wagonie poruszającym się poziomo z pewnym przyspieszeniem wisi na nici ciężarek
o masie 100 g. Ni ć odchylona jest od pionu o kąt 15 0 . Oblicz przyspieszenie wagonu i siłę
napinaj ą c ą ni ć .
4. Sanki zsunęły się za zbocza o nachyleniu 300 i długości 20 m, po czym do chwili
zatrzymania przebyły odległość 200 m po torze poziomym. Współczynnik tarcia na całej
trasie jest jednakowy. Wyznacz jego wartość .
5. Oblicz wysokość , na jaką może wjechać samochód, który mając początkową prędkość
72 km/h, porusza się w górę z wyłączonym silnikiem. Nachylenie zbocza wynosi 300 , a
efektywny współczynnik tarcia 0,1.
6. Dwa klocki o masach m1 i m2 związane nieważką i nierozciągliwą nicią leżą na
poziomym stole. Do pierwszego z nich przyłożono siłę F pod kątem α.
Współczynniki tarcia między klockami, a stołem wynoszą odpowiednio f1 i f2. Oblicz
przyspieszenie klocków i siłę napinającą ni ć .
7. Dwa ciężarki o masach m1 i m2 połączono nieważką i nierozciągliwą nici ą przerzuconą
przez bloczek znajdujący się na szczycie równi . Współczynnik tarcia między ciężarkiem m2 i równi ą wynosi f2, a kąt nachylenia równi α . Masę bloczka można pominąć. Wyznacz siłę napięcia nici i przyspieszenie ciężarków, przyjmując, że ciężarek m1 porusza się w dół .
8. Klocek o masie m = 3 kg położono na wózek o masie M = 15 kg. Współczynnik tarcia
między tymi ciałami wynosi f = 0,2. Na klocek działa pozioma siła F = 20 N, a wózek może
poruszać się swobodnie (bez tarcia) po szynach. Znajd ź przyspieszenie klocka względem
wózka.
9. Traktor ciągnie ze stałą prędkości v = 2 m/s przyczepę o masie m = 10 4 kg, działając
siłą F = 10 3 N. Ile wynosi wartość wypadkowej wszystkich sił działających na przyczepę ?
10. Ciało o cięż arze P = 30 N spada w powietrzu z przyspieszeniem a = 8m/s 2 . Obliczy ć
siłę oporu powietrza. Przyjąć g = 10 m/s 2 .
11. Do klocka, początkowo spoczywającego na poziomej powierzchni, przyłożono
poziomo skierowaną siłę równą ciężarowi klocka, która działała w ciągu czasu 15 s . Jak


(…)

…, która działała w ciągu czasu 15 s . Jak
długo będzie trwał ruch klocka po zaprzestaniu działania siły, jeżeli współczynnik tarcia
klocka o podłoże f = 0,2 ?
12. Na dynamometrze zawieszono odważnik o masie 2 kg . Podczas opuszczania dynamometru w dół wskazał on siłę o ΔT = 19,62 N mniejszą niż w spoczynku, zaś podczas podnoszenia o ΔT = 19,62 N większą. Z jakim przyspieszeniem poruszał się dynamometr w górę i w dół?
13. Na równi pochyłej o kącie nachylenia α znajdują się dwa ciała, z których jedno zaopatrzone jest w dynamometr. Obliczyć jaką siłę będzie wskazywał dynamometr, jeżeli ciało o masie m1 porusza się z tarciem ( współczynnik tarcia f), a ciało o masie m2 porusza się bez tarcia.
14. Samolot pikuje ukośnie ku ziemi pod kątem α do pionu z przyspieszeniem a = g/cosα. W samolocie znajduje się kabina…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz