ruch prostoliniowz pod działaniem stałej siły - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 777
Wyświetleń: 3031
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ruch prostoliniowz pod działaniem stałej siły - wykład - strona 1 ruch prostoliniowz pod działaniem stałej siły - wykład - strona 2 ruch prostoliniowz pod działaniem stałej siły - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Lista 3 z rozwiązaniami
Autorzy rozwiązań
Zad. 60 – 73 i 75 mgr. D.Karp
Zad. 76 -80 dr. A.Kolarz
Dynamika  ruch prosto- i krzywoliniowy; siły bezwładności
Ruch prostoliniowy pod działaniem stałej siły
60. Samochód o masie m = 900 kg pod działaniem stałej siły napędowej F = 300 N jechał ruchem
jednostajnie przyspieszonym po prostoliniowym odcinku drogi. Narysuj wykres zależności szybkości
tego samochodu od czasu.
Rozwiązanie:
61. Oblicz wartość siły, z jaką siłacz musiałby działać na ciężar o masie 100 kg, jeżeli chciałby
podnieść go na wysokość 0,5 m w czasie 1 sekundy ruchem jednostajnie przyspieszonym.
Rozwiązanie:
62. Człowiek o masie m = 50 kg wspina się po pionowej linie z przyspieszeniem równym
a = 0,2 m/s2. Oblicz napięcie liny. Masę liny zaniedbać, a przyspieszenie ziemskie przyjąć
g = 9,8 m/s2.
Rozwiązanie:
63. Balon o masie M opada w dół z prędkością v. Jaką masę balastu należy z niego wyrzucić, aby
zaczął się on wznosić z tą samą prędkością? Na balon działa siła wyporu powietrza W. Wskazówka: na
balon działa siła ciężkości, siła wyporu powietrza i siła oporu ośrodka proporcjonalna do prędkości.
Rozwiązanie:
64. Na stole przymocowano jedna za drugą masy m1, m2 i m3.
Znaleźć: a) przyspieszenie a układu, b) naprężenia wszystkich
nici. Tarcie mas o płaszczyznę stołu i tarcie w bloczku pominąć.
m3
m2
m1
M
Rozwiązanie:
65. Prosiaczek, przyjaciel Kubusia Puchatka, zjeżdża po równi pochyłej w czasie dwa razy dłuższym
niż namydlony Kłapouch. Ile wynosi współczynnik tarcia między ciałem Prosiaczka a równią?
Rozwiązanie:
66. Na wierzchołku równi pochyłej o kącie =30º utrzymywane są w
spoczynku przez siłę zewnętrzną Fz dwa stykające się ze sobą klocki o
masach m1 = 70 kg i m2 = 50 kg (patrz rysunek). Współczynniki tarcia
wynoszą odpowiednio f1 = 0,1 i f2 = 0,4. Wyznaczyć: minimalna i
maksymalną wartość Fz, przy której klocki spoczywają; (b) przyspieszenia obu klocków, gdy
usuniemy siłę zewnętrzną; (c) odległość między klockami po czasie t = 5 s; (d) ich przyspieszenia w
przypadku, gdy zamienimy je miejscami i usuniemy siłę zewnętrzną.
Rozwiązanie:
67. Z równi pochyłej o wysokości h =1.8 m i kącie  = 30º zsuwa się skrzynia uzyskując na końcu
równi prędkość v = 2 m/s. Ile wynosi współczynnik tarcia f skrzyni o równię ?
Rozwiązanie:
68. Turysta, którego masa wraz z plecakiem wynosi m = 80 kg chce wejść na pagórek po oblodzonym
zboczu, nachylonym do poziomu pod kątem  = 15°. Współczynnik tarcia statycznego między
podeszwami jego butów, a zboczem wynosi fs = 0,3. a) Sprawdź, że turysta może wejść ruchem
jednostajnym na ten pagórek. b) Zbadaj, czy turysta, wchodząc po zboczu i chcąc zwiększyć nieco
szybkość, może podbiec z przyspieszeniem o wartości a = 0,5m/s2. c) Oblicz, jaki mógłby być
maksymalny kąt nachylenia oblodzonego zbocza pagórka, po którym turysta mógłby wchodzić w tych
butach.
Rozwiązanie:
69. Ciało o masie M przesuwane jest po pionowej ścianie pod działaniem stałej siły F skierowanej pod
kątem  do pionu. Wyznaczyć przyspieszenie ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz