Makroekonomia - strona 46

note /search

113 opracowanych pytań z makroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 728
Wyświetleń: 3934

Dodatkowo w jej treści możemy znaleźć liczne wykresy, wzory i inne graficzne formy interpretacji wiedzy teoretycznej. W niniejszym dokumencie znajdziemy takie pojęcia jak: ustrój gospodarczy, kryteria rozróżniania liberalnych i etatystycznych ustrojów gospodarczych, gospodarka liberalna, etaty...

Opracowane pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 4725

W dokumencie znajdują się również wzory. W niniejszej notatce można znaleźć takie zagadnienia jak: ustrój gospodarczy, kryteria rozróżniania ustrojów gospodarczych, gospodarka liberalna etatystyczna i centralnie zarządzana, własność, klasyfikacja ustrojów dyktatorskich i demokratycznych. Ponadto...

Makroekonomia - zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3381

Pochodzi z UE (Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu. Liczy 82 strony. Dzięki notatce możemy zapoznać się z takimi zagadnieniami, jak: ustrój gospodarczy, patologie w różnych systemach gospodarczych, podstawowe kategorie rachunku dochodowego według SNA, PKB jako miernik oceny poziomu życia, relac...

Makroekonomia - wszystko na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2450

Podzielone są na 3 pliki - omawiający m.in. zagadnienia dot. ustroju gospodarczego, popytu, inflacji, bezrobocia (15 stron) - omawiający pytania do egzaminu - ustrój gospodarczy, dochód narodowy, popyt pośredni i końcowy w modelu pieniężnych przepływów międzygałęziowych, strumienie dochodów podmi...

Makroekonomia - omówione zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3003

Zagadnienia w nich poruszane dotyczą m.in. czynników determinujących poziom kursu walutowego, wzrostu gospodarczego, kanału kursowego i kredytowego transmisji impulsów monetarnych, inwestycji w kapitał ludzki - formy i efekty w Polsce i na świecie oraz wielu innych. Materiały są przejrzyste, posi...

Polityka fiskalna państwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1701

Dokument ma 17 stron i porusza zagadnienia takie jak: polityka kredytowa, polityka podatkowa i zasada przyspieszonej amortyzacji, polityka pieniężna, planowanie gospodarcze, tworzenie silnego sektora publicznego, budżet państwa, funkcje polityki budżetowej, funkcja alokacyja, redystrybucyjna, stabi...

Mikroekonomia - wykłady, semestr II

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2632

Dokument ma 18 stron i porusza zagadnienia takie jak: teoria gospodarstwa domowego, funkcje gospodarstwa domowego, preferencje konsumenta, założenie kompletności, teoria użyteczności, użyteczność, użyteczność całkowita, użyteczność krańcowa, prawo malejącej użyteczności krańcowej, prawo malejącej u...

Makroekonomia - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3087

W pytaniach poruszone zostały następujące zagadnienia: nowa makroekonomia klasyczna, skuteczność polityki fiskalnej w modelu Fleminga, wzrost wydatków państwa a zmiana wydatków konsumpcyjnych , inwestycji i eksportu netto, motyw portfelowy trzymania pieniądza, krzywa Philipsa a szok podażowy, prywa...

Wprowadzenie do makroekonomii, pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2814

W treści notatki znajdziemy opracowanie podstawowych zagadnień i pojęć z przedmiotu makroekonomia. Notatka to 5 stron w formacie doc. Sporządzona została w postaci leksykonu pojęć ekonomicznych. Pojęcia z zakresów: determinanty dochodu narodowego, popyt globalny, polityka fiskalna i handel zagranicz...

Makroekonomia, opracowanie Begga

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 2702
Wyświetleń: 9926

Schemat ruchu okrężnego w gospodarce. Produkt narodowy brutto (PNB). Produkt narodowy i produkt krajowy. PKB, PNB. Dochód narodowy. Ruch okrężny w gospodarce. Dobra finalne, dobra pośred...