czynniki produkcji i rynek pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 9240
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
czynniki produkcji i rynek pracy - strona 1 czynniki produkcji i rynek pracy - strona 2 czynniki produkcji i rynek pracy - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 11 stron, zawiera wykresy i porusza zagadnienia takie jak: popyt na czynniki produkcji, analiza długookresowa, analiza krótkookresowa, efekt substytucyjny, efekt podażowy, krótkookresowy popyt przedsiębiorstwa na pracę, warunek optymalnego zatrudnienia, krótkookresowe decyzje przedsiębiorstwa dotyczące zatrudnienia w warunkach doskonałej konkurencji, warunek optymalnego zatrudnienia. Ponadto, notatka zawiera informacje dotyczące zagadnień takich jak: monopson, podaż pracy, efekt substytucyjny, efekt dochodowy, aktywność zawodowa, pułapka ubóstwa, krzywa obojętności konsumenta, równowaga na rynku pracy, płaca minimalna, bezrobocie przymusowe, wpływ związków zawodowych, dochód transferowy z pracy, renta ekonomiczna.

ANALIZA CZYNNIKÓW PRODUKCJI.
ANALIZA MIKROEKONOMICZNA RYNKU PRACY.
Popyt na czynniki produkcji - popyt pochodny. Jest on bowiem określony przez popyt na produkty lub usługi, do wytwarzania których służą te czynniki produkcji.
Decyzje przedsiębiorstwa:
o wielkości produkcji (przedsiębiorstwo w swoich decyzjach uwzględnia popyt na wytwarzane produkty i koszty produkcji)
o popycie na czynniki produkcji (producent uwzględnia rozmiary produkcji i ceny czynników produkcji)
Analiza długookresowa - zakłada się, że zmianie ulegają oba czynniki, zarówno praca jak i kapitał, analiza długookresowego popytu przedsiębiorstwa na czynniki produkcji
Analiza krótkookresowa - zakłada się, że w krótkim okresie kapitał nie ulega zmianie, analizuje się zatem tylko krótkookresowy popyt przedsiębiorstwa na pracę
Analiza długookresowa - wybór najbardziej efektywnej techniki produkcji
Krzywa jednakowego produktu (izokwanta)
Z dostępnych technik produkcji wybieramy taką, która zapewnia najniższe koszty produkcji.
Wybór optymalnej kombinacji czynników produkcji
Reakcja producentów na zmiany cen czynników produkcji
(Jak reaguje popyt na czynniki produkcji na zmianę ich cen?)
efekt substytucyjny
efekt podażowy
Efekt substytucyjny polega na zastępowaniu czynnika produkcji, którego cena relatywnie rośnie, innym czynnikiem produkcji, którego cena relatywnie maleje.
(substytucja między czynnikami produkcji - wywołana zmianą ich relacji cenowych)
Efekt podażowy jest związany ze zmianą wielkości produkcji (podaży) i dostosowaniem do zmienionych rozmiarów produkcji zapotrzebowania na czynniki. → Z kolei zmiana wielkości produkcji jest wynikiem dostosowania decyzji przedsiębiorstwa do zmienionych kosztów wytwarzania.
Rozważmy reakcje producenta na wzrost ceny pracy (na wzrost płacy).
efekt substytucyjny - substytucja czynnika droższego przez tańszy, a więc zastąpienie nakładów pracy nakładami kapitału
efekt podażowy - spadek produkcji (podaży) wywołany wzrostem kosztów wytwarzania i zmniejszenie zapotrzebowania na wszystkie czynniki produkcji łącznie
Efekt substytucyjny zmiany relacji cen czynników produkcji
(efekt wzrostu względnej ceny pracy)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz