Czynniki produkcji i rynek pracy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynniki produkcji i rynek pracy - wykład - strona 1 Czynniki produkcji i rynek pracy - wykład - strona 2 Czynniki produkcji i rynek pracy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ANALIZA CZYNNIKÓW PRODUKCJI.
ANALIZA MIKROEKONOMICZNA RYNKU PRACY.
Popyt na czynniki produkcji - popyt pochodny. Jest on bowiem określony przez popyt na produkty lub usługi, do wytwarzania których służą te czynniki produkcji.
Decyzje przedsiębiorstwa:
o wielkości produkcji (przedsiębiorstwo w swoich decyzjach uwzględnia popyt na wytwarzane produkty i koszty produkcji)
o popycie na czynniki produkcji (producent uwzględnia rozmiary produkcji i ceny czynników produkcji)
Analiza długookresowa - zakłada się, że zmianie ulegają oba czynniki, zarówno praca jak i kapitał, analiza długookresowego popytu przedsiębiorstwa na czynniki produkcji
Analiza krótkookresowa - zakłada się, że w krótkim okresie kapitał nie ulega zmianie, analizuje się zatem tylko krótkookresowy popyt przedsiębiorstwa na pracę
Analiza długookresowa - wybór najbardziej efektywnej techniki produkcji
Krzywa jednakowego produktu (izokwanta)
Z dostępnych technik produkcji wybieramy taką, która zapewnia najniższe koszty produkcji.
Wybór optymalnej kombinacji czynników produkcji
Reakcja producentów na zmiany cen czynników produkcji
(Jak reaguje popyt na czynniki produkcji na zmianę ich cen?)
efekt substytucyjny
efekt podażowy
Efekt substytucyjny polega na zastępowaniu czynnika produkcji, którego cena relatywnie rośnie, innym czynnikiem produkcji, którego cena relatywnie maleje.
(substytucja między czynnikami produkcji - wywołana zmianą ich relacji cenowych)
Efekt podażowy jest związany ze zmianą wielkości produkcji (podaży) i dostosowaniem do zmienionych rozmiarów produkcji zapotrzebowania na czynniki. → Z kolei zmiana wielkości produkcji jest wynikiem dostosowania decyzji przedsiębiorstwa do zmienionych kosztów wytwarzania.
Rozważmy reakcje producenta na wzrost ceny pracy (na wzrost płacy).
efekt substytucyjny - substytucja czynnika droższego przez tańszy, a więc zastąpienie nakładów pracy nakładami kapitału
efekt podażowy - spadek produkcji (podaży) wywołany wzrostem kosztów wytwarzania i zmniejszenie zapotrzebowania na wszystkie czynniki produkcji łącznie


(…)


Równowaga na rynku pracy
Rynek pracy
Czy istnieją przeszkody w kształtowaniu równowagi na rynku pracy?
Płaca minimalna, bezrobocie przymusowe. Wpływ związków zawodowych.
Rynek pracy
Dochód transferowy z pracy i renta ekonomiczna
Rynek pracy
dochód transferowy czynnika produkcji - minimalny dochód, który skłoni go do świadczenia usług (w przypadku pracy jest to minimalne wynagrodzenie, w zamian…

nadwyżka pracowników
w1 punkt równowagi
E
wE w2 krzywa popytu na pracę D
niedobór pracowników
zatrudnienie
DE = SE 0
płaca
realna
krzywa podaży pracy S
wmin bezrobocie przymusowe
punkt równowagi
E
wE krzywa popytu na pracę D
L1 LE Zatrudnienie L
0
płaca
realna
krzywa podaży pracy S
punkt równowagi
E
wE renta ekonomiczna
krzywa popytu na pracę D
dochody transferowe ekonomiczna
w0 LE zatrudnienie
0

… zatrudnienia dla przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego:
(płaca realna = krańcowa produkcyjność pracy)
gdzie: płaca realna - płaca nominalna podzielona przez cenę wytwarzanego produktu
Krzywa popytu na pracę
w warunkach doskonałej konkurencji
Krótkookresowy popyt na pracę - przypadek monopolu i monopsonu
Przypadek monopolu (lub niedoskonałej konkurencji):
Cena wytwarzanego produktu zależy od wielkości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz