Rynek pracy 2 - Monopson

Nasza ocena:

3
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3549
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek pracy 2 - Monopson - strona 1 Rynek pracy 2 - Monopson - strona 2 Rynek pracy 2 - Monopson - strona 3

Fragment notatki:

Decyzja przedsiębiorstwa o zatrudnieniu
 Ogólna zasada jest prosta: należy wybierać taką wielkość
zatrudnienie, przy której krańcowy koszt ostatniej jednostki pracy
jest równy krańcowemu przychodowi uzyskanemu dzięki jej
zatrudnieniu:
krańcowy koszt pracy = krańcowy przychód z pracy
MCL = MRPL (czyli też MC = MR)
 Przedsiębiorstwo zwiększa zatrudnienie dopóty, dopóki wartość krańcowego
produktu wytworzonego przez dodatkowego pracownika przewyższa poziom
płacy - reguła ta wyznacza optymalny poziom zatrudnienia, co jest z drugiej
strony równoważne z poziomem zatrudnienia maksymalizującego zysk
(zrównanie utargu krańcowego z kosztem krańcowym MR=MC, jest równoważne
ze zrównaniem utargu krańcowego z zatrudnienia dodatkowej jednostki pracy z
kosztem krańcowym pozyskania tej jednostki MRPL=MCL)
 Krzywa MRPL stanowi krzywą popytu przedsiębiorstwa na pracę.
 Kiedy firma nie ma wpływu na ceny produkowanych dóbr, MRPL = MVPL
Decyzja o zatrudnieniu
(wolna konkurencja na rynku pracy i dóbr)
W wolnej konkurencji na rynku dóbr wartość
krańcowego produktu pracy jest równa
krańcowemu przychodowi pracy
(P = const - dane z rynku)
MRPL = dTR/dL = d(Q*P)/dL = P * dQ/dL = P
* MPL = MVPL
W wolnej konkurencji na rynku pracy
krańcowy koszt pracy jest równy realnej
stawce płacy
TC = TCL + TFC , TCL = w*L
{koszty produkcji to koszt pracy + koszty niezależne
od zatrudnienia - stałe względem zatrudnienia}
MCL = dTCL/dL = w
Przedsiębiorstwo wybiera takie zatrudnienie,
które maksymalizuje jego zysk, czyli
spełniony musi być warunek MCL = MRPL
MCL = MRPL , w = MVPL, MVPL=P * MPL =
MPL = w/P = WARUNEK
Decyzja o zatrudnieniu
(monopol na rynku dóbr)
Gdy przedsiębiorstwo jest monopolem na rynku
dobra, krzywa MRPL (popyt na pracę monopolu -
stykającego się z opadającą krzywą popytu na dobro)
jest położona niżej i jest bardziej stroma niż MVPL
(popyt na pracę firmy będącej biorcą ceny dobra).
Musi liczyć się z tym, że dodatkowa produkcja
(związana z dodatkowym zatrudnieniem) obniży cenę
(cenę monopolu PM), czyli obniży też i krańcowy utarg
w przeliczeniu na zatrudnionego.
Zatem nawet startując z tej samej stawki płacy przy
podobnej zmianie zatrudnienia MRPL opadnie
bardziej niż MVPL (wzrost zatrudnienia = podaż


(…)

… < MVPL = PK * MPL
Decyzja o zatrudnieniu
(monopson na rynku czynników prod.)
 Gdy przedsiębiorstwo jest
monopsonem na rynku czynnika
produkcji, np. pracy (styka się z
rosnącą krzywą podaży czynnika
produkcji) musi oferować coraz
wyższą cenę za usługi kolejnych
zatrudnianych czynników produkcji.
Krzywa MCL (średni koszt pracy)
jest zatem rosnąca.
 Przedsiębiorstwo musi dać tę samą
płacę wszystkim, więc zwiększając
zatrudnienie zwiększa płacę
dodatkowemu pracownikowi, ale
jednocześnie wszystkim dotychczas
zatrudnionym. MCL > ACL => ACL
rośnie.
Indywidualna podaż pracy:
oferowany czas pracy przy
różnych poziomach płac.
 Nakład pracy w procesie
produkcji równa się liczbie
pracowników pomnożonej przez
liczbę przepracowanych przez
nich godzin.
 Zasób siły roboczej to ogół
jednostek pracujących…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz