Analiza rynków, czynników produkcji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza rynków, czynników produkcji - wykład - strona 1

Fragment notatki:

ANALIZA RYNKÓW CZYNNIKÓW PRODUKCJI: RYNEK PRACY. -popyt na rynkach czynników produkcji jest popytem pochodnym, ponieważ wynika z popytu na produkty, do wytwarzania, których te czynniki są używane
-aby stwierdzić jak duży będzie popyt przedsiębiorstwa na czynniki produkcji należy określić przyszłe rozmiary popytu na produkty tego przedsiębiorstwa
-istnieje podaż czynników produkcji w gospodarce jako całości oraz podaż dla pojedynczego przedsiębiorstwa lub gałęzi gospodarki
- wyrównawcze różnice płac- są to pieniężne rekompensaty za różnice w pozapieniężnych cechach tego samego zajęcia w różnych gałęziach gospodarki. Sprawiają one, że
pracownicy o określonych kwalifikacjach nie mają bodźców do przenoszenia się do innych gałęzi(np. prace niebezpieczne opłacane są powyżej średniej krajowej)
Długookresowy popyt przedsiębiorstwa na czynniki produkcji: ceny czynników i wybór techniki produkcji. -w przypadku produkcji o danych rozmiarach przy użyciu najtańszej dostępnej technologii, wzrost jednostkowego kosztu pracy w stosunku do jednostkowego kosztu kapitału skłania przedsiębiorstwo dosięgnięcia po bardziej kapitałochłonne metody produkcji
-popyt na czynniki wytwórcze zależy od wielkości produkcji i relacji cen tych czynników
-wzrost stawki płacy skłoni przedsiębiorstwo do zastępowania pracy kapitałem
-efekt substytucyjny- odzwierciedla zmianę relacji cen różnych dóbr
- efekt dochodowy- wynika ze zmiany realnego dochodu, spowodowanej zmianą ceny
-im większa elastyczność popytu na produkty przedsiębiorstwa tym większy będzie spadek produkcji pod wpływem określonego przyrostu ceny czynnika produkcji.
-efekt substytucyjny skłania przedsiębiorstwo do wytwarzania danej produkcji przy użyciu technologii, która pozwoli zaoszczędzić czynnik względnie droższy
-efekt podażowy działa w kierunku obniżenia popytu na wszystkie czynniki produkcji.
Krótkookresowy popyt przedsiębiorstwa na pracę. -wartość krańcowego produktu pracy MVPL- dodatkowy utarg uzyskany w wyniku sprzedaży produktu wytworzonego przez dodatkowego pracownika i równa się ona fizycznym rozmiarom wytworzonej przez niego produkcji pomnożonej przez cenę tego produktu
-prawo malejących przychodów- dalsze zwiększenie zatrudnienia zaczyna powodować spadek krańcowego produktu pracy, mierzonego ilością wytworzonych dóbr, a tym samym również spadek jego wartości
-przedsiębiorstwa rozszerzają/zmniejszają zatrudnienie wtedy, gdy wartość krańcowego produktu pracy jest większa/mniejsza niż płaca dodatkowego pracownika
-przedsiębiorstwo o pozycji monopolistycznej wpływa na ceny czynników produkcji, ponieważ wzrasta krzywa podaży danego czynnika, musi oferować wyższą cenę, aby przyciągnąć większą jego ilość- koszt krańcowy dodatkowej jednostki produkcji przekracza więc jego cenę
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz