Rynek pracy 1 - Popyt na czynniki wytwórcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek pracy 1 - Popyt na czynniki wytwórcze - strona 1 Rynek pracy 1 - Popyt na czynniki wytwórcze - strona 2 Rynek pracy 1 - Popyt na czynniki wytwórcze - strona 3

Fragment notatki:

Przedsiębiorstwo a czynniki wytwórcze
 Popyt na czynniki wytwórcze: POŚREDNI (pochodny) -
wynika z popytu na produkty, do których wytworzenia te
czynniki są używane.
 Przedsiębiorstwo podejmuje wraz z decyzją o rozmiarze
produkcji (i w zależności od struktury rynku - jednocześnie
o cenie), podejmuje decyzję o rozmiarze zapotrzebowania
na czynniki produkcji.
Założenie: wszystkie czynniki produkcji dostają tę samą płacę
równą średniemu/jednostkowemu kosztowi czynnika
produkcji.
Decyzje przedsiębiorstwa
Decyzja przedsiębiorstwa o Q tak, aby:
1.
 produkować jak najtaniej (skorzystać z korzyści skali)
 oraz (ale i przede wszystkim) maksymalizować zysk*
Decyzja przedsiębiorstwa o zapotrzebowaniu na
czynniki produkcji (technika produkcji: kombinacja
czynników), tak aby
2.
produkować Q jak najtaniej
oraz (ale i przede wszystkim) maksymalizować zysk*
* cały czas jesteśmy w ramach ekonomii neoklasycznej
Ceny czynników wytwórzczych
 Na rynkach czynników wytwórczych (produkcyjnych)
również istnieją ceny.
 Jednak ceny dotyczą nie samych czynników, a ich
usług, bo przedsiębiorstwo płaci nie za człowieka, a
za jego wysiłek w określonym czasie, czyli usługę.
 Zatem:
 Ceną usług pracy jest płaca
 Ceną usług kapitału jest stopa zysku (rentowność)
 Często w skrócie myślowym mówimy o cenie pracy,
czy cenie kapitału, ale pamiętaj, że precyzyjnie jest
dodawać „usług”
Zmiany cen usług czynników produkcji
 Efekt substytucyjny: wyższa relatywna cena pracy
skłania przedsiębiorstwo do zastępowania jej
kapitałem (przy zachowanym poziomie kosztu
całkowitego)
 Efekt produkcyjny: (analogiczny do efektu
dochodowego) wzrost ceny jednego z czynników
produkcji prowadzi do ograniczenia maksymalnych
możliwości produkcyjnych (zwiększa krańcowy
koszt produkcji)
Zmiany cen usług czynników
produkcji: dostosowania
 Krótki okres:
 Dostosowania popytu na pracę = ceny pracy
 Długi okres:
 Dostosowania podaży pracy
 Dostosowania kapitału
Produkt pracy (1)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz